Gönderen Konu: KUTLU DOĞUM HAFTASI KISA ÖZET  (Okunma sayısı 39441 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı ahmetdursun

 • KURUCU
 • KATILIMCI
 • *
 • İleti: 21.712
 • Puan: +98/-5
 • Cinsiyet: Bay
  • Her yaş güzeldir.Değerini geç anlasakta.
KUTLU DOĞUM HAFTASI KISA ÖZET
« : Nisan 20, 2008, 11:28:29 ÖS »
KUTLU DOĞUM HAFTASI KISA ÖZET:Bu yazıyı pdf olarak İNDİR.

                         Değerli dostlar,

          Kutlu Doğum Haftası adına yapılanlar nedir? Neden yapılmaktadır?

Sizlere dilim döndüğünce konuyu özetleyeceğim.
Peygamberin dünyaya teşrifleri olan Mevlid-i Nebevi (Hicri Rebiülevvel ayının 12. gecesi), asırlardır milletimiz tarafından "Mevlid Kandili" olarak kutlanmaktadır.

Peygamber, Fil vakasından 50 gün sonra, Rebiullevvel ayının on ikinci Pazartesi günü, tan yeri ağarırken, Mekke’de doğduğu söylenmektedir.

Başka değişle; Miladi ay, gün ve tarih olarak ifade edecek olursak, 20 Nisan 571. Pazartesi’ye denk geldiği rivayet edilir.

İslâm tarihi kaynakları, Peygamber’in nesebini taaa Âdem’e kadar sıralayan Şecere tabloları ile belirlemeye çalışmış, bu kaynaklarda Peygamber’in yirminci göbekten atası kabul edilen olan Adnan’a kadar ittifak edilmiş, ancak Adnan’dan sonra verilen isimlerde bazı farklılıklar ortaya çıktığını belirtmektedirler.

Ama O’nun İbrahim’in oğlu İsmail soyundan olduğunda şüphe görmemektedirler.

Buna göre Adnan’a kadar Rasulullah’ın şeceresi şöylece anlatılmaktadır.
Muhammed b. Abdullah b.Abdülmuttalib b. Haşim b. Abdümenâf b. Kusayy b. Kilâb b. Mürre b. Ka’b b. Lüeyy b. Galib b. Fihr b. Malik b. En-Nadr b. Kinane b. Huzeyme b. Müdrike b. İlyas b. Mudar b. Nizar b. Me’add b. Adnan.
Not: b.(bin = oğlu)

MUHAMMED’in HAYATI (571-632)
Muhammed Mekke’de doğdu. 40 yaşında Peygamber oldu. 23 yıllık Peygamberlik hayatının 13 yılı Mekke’de, 10 yılı da Medine’de geçti. Medine’de 63 yaşında vefat etti. 8 Haziran 632, Pazartesi vefat günü olarak biliniyor.

Bu sebeple:
Muhammed’in hayatı (571-632):
a) Peygamberliğinden Önceki Hayatı (571-610),
b) Peygamberlik Devri (610-632) olmak üzere iki kısma ayrılır.

Peygamberlik devri de:
a) Mekke devri (510-622)
b) Medine devri (622-632) olarak iki döneme ayrılır.

Bu sebeple Siyer ve İslam Tarihi ile ilgili kitaplarda, Muhammed’in hayatı, "Peygamberlikten (Bi'setten) öncesi" ve "Peygamberlik devri" diye iki devreye ayrılarak incelenmiştir.

Not: Siyer, İslam din biliminde peygamberlerin, din büyüklerinin, halifelerin hayat hikâyesidir.

Siyer, divan edebiyatında sadece din büyüklerinin değil, hükümdarlar gibi önemli kişilerin hayat hikâyesi anlamında da kullanılır. Kısası Enbiya, hilye, mevlit, şemail kitapları, Siyer ilmi altındaki başlıklardır.

Siyer, sire ve siret kelimelerinin çoğuludur ve hayat tarzı demektir.

Karşıt anlamı suret’tir. Siyer-i Nebi adıyla, İslam peygamberinin hayatını anlatan manzum ve mensur kitaplar yazılmıştır. Bu anlamda siyer, Muhammed’in hayatı demektir. Hadis kitaplarında siyer başlığı ayrı bir bölümdür. Fıkıh kitaplarında da siyer başlığı bulunmaktadır.

Önemli eserler:
Siretü İbn İshak (İbn İshak)
Haza Kitabu Sireti Resulillah (İbn Hişam)
Sire (Vakidi)
Tarih (Taberi)
Tercümei Siretün Nebi (Darir)
Şevahidün Nübüvve (Lamii Çelebi)
Şemail (Tirmizi)
Mahmudus Siyer (Eyyüp Sabri Paşa)
Siyeri Celilei Nebeviye (İsmail Hakkı İzmirli) şeklinde sıralanabilir.

Peygamberlikten önceki hayatını da:
1- Çocukluk devresi (8 yaşına kadar olan süre),
2- Gençlik çağı (8-25 yaşına kadar olan devre),
3- Evlilik dönemi (25-40 yaşı arasındaki devre) olmak üzere genellikle üç bölüme ayırmışlardır.

Peygamber olduktan sonra, "Mekke Devri"nde geçen olayları incelerken, tarih başı olarak, Peygamberliğin (Nübüvvetin) l. 2. veya 5 inci yılı gibi, Nübüvvetin başlangıcını;  "Medine devri" olaylarında ise, -Hicretin 1. 2. veya 3 üncü yılı şeklinde- Rasul’i Ekrem’in Hicret olayını temel almışlardır.

KANDİLLER
Mevlit Kandili: Muhammet’in doğum günü (571)
Regaip Kandili: Muhammet’in ana rahmine düştüğü gün
Miraç Kandili: Muhammet’in göğe yükseldiği gece
Berat Kandili: Kuran’ın dünyaya indirildiği gece
Kadir Gecesi: Kuran’ın Hz. Muhammet’e indirilmeye başladığı gece, şeklinde alışıla gelmiştir.

Kur’an-ı Kerim’de, Duhan Suresi bir geceyi "mübarek" olarak tanımlar.
Tefsirlerde bu gecenin Berat Gecesi olduğu yorumuna sıkça rastlanmaktadır.

Kur’an bir sureye "Leyl-gece" adını vererek, Kadr Suresi’nde, Kadir Gecesi’nin bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilirken, Kur’an’ın bu gecede indirildiği konusunda yazılan yorumları sıkça okumaktasınız.

Miraç Gecesi’ni "İsra" olarak isimlendiren Kur’an bu gecenin önemini ve değerini dile getirdiğini yine Tefsircilerin yorumlarında da sıkça görmektesiniz.

Mevlit ve Regaip geceleri ise doğrudan Peygamber’in dünyaya teşrifiyle alakalı olduğu söylenmektedir.

Şöyle yorumlara rastlamak mümkündür.
Peygamberin anılması, bu âleme gelişinin kutlanması ve bir bayram havası yaşanması amacından bahsedilmekle birlikte Kur’an’da "Ve leyalin aşrin" ifadesi geçer ki, bazı tefsir kitapları bunu "On Gece" Muharrem ayı ve hac mevsimi olan Zilhicce ayının ilk on gecesi olarak yorumlamaktadır.

Bu söylemlerin amacı ise TAKVA olarak belirtilmekte ve tarikat ehli olabilmek, şeyhlerinin, şıhlarının, şeflerinin gözünde daha değerli olabilmek amacı ile dile getirilmekte, insan ile insan arasında kimin daha muteber olduğu kavgaları yaşanmaktadır.
 
Oysaki TAKVA, kul ile kul arasında değil, Allah ile kul arasında söz konusu olabilmektedir.

Bir insan,  Allaha başka bir insanı nasıl olur da daha çok yaklaştırabilir ki?

ZÜMER/3 bunu açıkça yasaklamaktadır.

Ve bilin ki Allah"ın Resulü içinizdedir. Eğer o,size birçok işlerde uysaydı, elbette sıkıntıya düşerdiniz. Ancak Allah size imanı sevdirdi, onu kalplerinizde süsleyip-çekici kıldı ve size inkârı, fıskı ve isyanı çirkin gösterdi. İşte onlar, doğru yolu bulmuş /irşad/ olanlardır. (HUCURAT SURESİ / 7)

Ey iman edenler, kendi aranızda gizli konuşmalarda bulunacağınız zaman, bundan böyle günah, düşmanlık ve Peygamber"e isyanı fısıldaşıp-konuşmayın; biri (iyiliği) ve takvayı konuşun ve huzurunda toplanacağınız Allah"tan sakının. (MÜCADELE SURESİ / 9)

Ey insanlar, gerçekten, biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi halklar ve kabileler /şeklinde/ kıldık. Şüphesiz, Allah katında sizin en üstün /kerim/ olanınız,/ırk ya da soyca değil /takvaca en ileride olanınızdır. Şüphesiz Allah, bilendir, haber alandır. (HUCURAT SURESİ / 13)

"Biz, Seni/Habibim/ âlemlere/başka bir şey için değil/ancak rahmet için gönderdik." (El- enbiya - 107. Ayet)

Hz. Peygamberi kullanmak suretiyle yapılanlara dikkat ediniz.

Bu gelenek yaklaşık tüm dinlerde mevcut olup, bazı farklılıklar dozunu artırarak da kendisini göstermektedir.

Şimdi bu açıklamaların ışığında sorularla konuya bakalım.

Bayram hangi gün ya da aydır?
Aslında bazı ilahiyatçılar, bayramın son 3 gün değil, tam aksine “oruç tuttuğumuz her gün” olduğunu söylemektedirler.
Yani “niyetli olduğumuz her gün” bayram olması gereğini vurgulamaktadırlar.

Kutlu doğum sözcüğü Kur’an-ı Kerim’de geçer mi?
Ne yazık ki hayır.
Kur’an direkt olarak bunu ifade etmese dahi yukarıda saydığımız şekilde yorumcuların atıflar suretiyle geçtiği görüşleri mevcuttur.

Öyle ise Peygamberin ana rahmine düştüğü günü / haftayı nasıl olur da hesaplayabilirler?
Zaten böyle bir kesin hesap yoktur.

Kaldı ki Peygambere 40 yaşında gelen bir vasıftan bahsediyoruz.
Yani 40 yıl sıradan bir insan gibi yaşamış bu nedenle de ne zaman doğduğunun bir kaydı tutulmamıştır.

Gelecekte kendisine peygamberlik verileceği gündemde olsaydı belki de bu önemli konu tartışmalara neden olmayacak şekilde kayıt edilmiş olacaktı.

Öyle ise bu kutlu doğum haftası kutlamalarının asıl amacı nedir?

Bunu şöyle izah etmek mümkündür.

Son yıllarda başlayan kutlu doğum haftası etkinliklerinin çıkış tarihine bakmalıyız.

Mevlit Kandili ilk defa 13. asırda Erbil Atabeği Muzafferüddin Gökbörü tarafından iki ay süreyle kutlanmıştır.

Mevlit Kandili münasebetiyle ilim adamları bir araya gelip ilmi, fikri sohbetler yapıyor, halk sokaklarda mevlidi bir bayram havasında kutluyordu.

Süleyman Çelebi’nin kaleme aldığı Vesiletü’n Necat isimli şiirin, Mevlit adıyla, yüzyıllardır sevinçte, tasada, doğumda, ölümde okuna gelmesi ve bu geleneğin Diyanet Vakfı tarafından 1989 yılından itibaren, milletimiz tarafından "Mevlit Kandili" olarak, yüzyıllardır da bir ilim ve kültür bayramı şeklinde kutlandığı gerekçesiyle mevlit geleneğini canlandırmayı amaçlamış, bu düşünce ile de Peygamberin doğum gününü / haftasını içine aldığı iddiasında olanların haftayı, "Kutlu Doğum Haftası"  olarak ilan etmesi baskıları sonucu "Kutlu Doğum Haftası"  adıyla ilmi ve kültürel etkinliklerle kutlanmaya başlanmıştır.

Gül; edebiyatımızda Peygamberin rumuzu olarak kullanıldığı için 1995 yılından itibaren "Bir Dal Gül Ver" kampanyası başlatılmış, 996 yılında "Kutlu Doğum Aşı" adı altında da Diyanet Vakfı, hazırladığı 3.500 kişilik etli pilav ve ayranı, Kocatepe Camii avlusunda ilk kez teşrif edenlere ikram etmiştir.

Peki, bu bir gelenek ise, bu geleneğin din olarak gösterilmesi hatadır. Ama gelenek olarak kutlanmalarında ne sakınca var?

Bunu son zamanlarda sıkça görmemizin ana nedeni de milletimizin dini duygularını istismar edebilmenin en etkili yollarından birisi ve bir RANT kapısı haline getirilmiş olmasıdır.

Aynı zamanda bu aş dağıtımlarının giderek şekil değiştirip, sadaka anlayışının toplumda yer etmesine, çalışmadan kazanma, yeme dönemini başlatılmasına ve bu yoldan ayni, bazen de nakdi yardımlarla siyasal RANT kabul ettiğimiz oy avcılığına dönüştürülmüştür.

Bu dönüşüm ne yazık ki din motifini kullanmaktan çekinmeyen siyasal İslamcılar tarafından, belediyeler eliyle, bazen de başbakanın milletin gözünün içine baka baka sayın valilerine talimatlar yolu ile evlerine torbalarla kömür dağıtımına kadar giden yolun kapısını açmıştır.

İşte dostlar; KUTLU DOĞUM HAFTASI denen olgunun gösterilen ve gösterilmeyen yüzünü sizler için özetle izah ettim.

"Her kim ki bu dinden kazanç (RANT anlamında)elde ederse o bizden değildir."
Muhammed

Saygı ile...

Ahmet Dursun


İkinci Peygamber Erdoğan'a kutlu doğum haftası... Bir Allah oluyor, bir Peygamber.

Tayyip Erdoğan Mehdi ilan edildi

Tayyip Erdoğan'a Allah'ın elçisi diye slogan attılar, Erdoğan durdurmadı bile.

KUR'AN kim tarafından yazıldı?

Bediüzzaman Said-i (Said) Nursî eserlerinden

Savcı Tanrıöver, Baykal, Kutlu Doğum ÜÇGENİ

TOGEÇ arşivlerinden derleme.

Kutlu Doğum Haftası, "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" haftasına rastlar.

Kutlu Doğum'da, Kutlu Su Talanı.

Kutlu Doğumda tokalaşma üçten fazla olmuştur.

HÜSEYİN ÜZMEZ PEYGAMBERİMİZE "SÜBYANCI" İFTİRASI ATTI!?

TOGEÇ arşivlerinden derleme.

Kutlu Doğum Haftası, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan başka bir ülkede kutlanıyor mu?   

Ilımlı İslamcılar, yumuşak Kur'an için koları sıvamış...

Milli Eğitim, okullarda Kutlu Doğum Haftası etkinliği yapılmasını istedi.

1960 Cuntası da yaklaşık aynı şeyi istiyordu. Bediüzzaman Said-i Nursî eserlerinden.

Kutlu Doğum'da,Kutlu Su Talanı.


FETHULLAH'IN KUTLU DOĞUMU VE HAFTASI

Kutlu Doğum'un sırrı-10 Mayıs 2008

KUTLU EGEMENLİK HAFTASI


Resim

Muhammed'in Nöropsikiyatrik Rahatsızlığı.

HZ. MUHAMMED'İN BİYOGRAFİSİ ÜZERİNE.

+ 18; Ateşte yakmak Allah'a ait ama...

İslam hukukunda cehaletin sorumluluğa etkisi.

Monoteist İslam Nübüvvet ve Risale'den oluşmaz. Tek kaynağı Kur'an...

Ezân sesi rahatsız edici mi? Kur'an, anlamını bilerek okuyun diyor, çünkü...
Nübüvvet (Hz. Muhammed'in Allah'ın elçisi olması)

Ben Resulullah Efendimizin kürek kemikleri arasında bulunan nübüvvet mührünü gördüm.

Tasavvuf geleneğindeki nübüvvet ve velayet geleneğinden kaynaklanmaktadır. Nübüvvet Hz. Muhammed ile tamamlanmıştır.
ALEVİLİKTE TEMEL İNANÇ UNSURLARI

Allahın halife var etmesi.

HALİFE ERDOĞAN, SADRAZAM GEORGE FRIEDMAN

Molla, yargıçlık yapabilir mi?

Rosicrucian GÜL VE HAÇ

ATATÜRK, LAİKLİĞİ SELÇUKLULAR'DAN MI ALDI?

BİLİNMEYEN YÖNLERİ İLE DARVİN

Kdz. Ereğli’de ‘Kutlu Doğum Evi’nin açılışı yapıldı.

Çanakkale'de Muhammed'in ne işi vardı?

Öğrencileri "Kutlu Doğum" etkinliğine götürdüler.

OHA...KUTLU DOĞUM YÖNETMELİĞİ

Yorumlardan; KUTLU DOĞUM YÖNETMELİĞİ

Muhammed'in Yahudi açılımı

Katolik papazların tecavüz geleneği

Küçük kıza tecavüz edip hacca giden AKP takımı !

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR evlatlıkla evlenmek caiz midir? OİDİPUS EFSANESİ

"Kutlu Doğum Haftası" her yılın aynı haftasına rastlar!

KUTLU DOĞUM HAFTASI KİMİN DOĞUM GÜNÜ?

Kutlu Doğum

Fethullah Gülen

 01 Ekim 1991/Sızıntı Yazıları   

Fethullah Gülen: Kutlu Doğum, İnsanlığın iftihar Tablosu'nun doğumu, topyekûn insanlığın da yeniden doğumu sayılır. O'nun dünyayı şereflendireceği güne kadar akın karadan, gecenin gündüzden, gülün de dikenden farkı yoktu; dünya âdetâ umumî bir mâtemhâne, varlık da tıpkı bir kaostu.. O'nun eşyanın yüzüne çaldığı nur sayesinde, zulmet ziyâdan ayrıldı, geceler gündüze kalboldu; kâinat kelime kelime; cümle cümle, fasıl fasıl okunur bir kitap haline geldi.. ve her şey âdetâ yeniden dirildi ve gerçek değerini buldu.

Evet, O'nun yeryüzünü şereflendirmesi; kâinat çapında bir vak'a ve yer-gök adına en büyük bir hâdise olduğu gibi, aynı zamanda insanlığın da yeniden dirilişi sayılır. O, elindeki, cihanları aydınlatan, o nûrefşân mesajıyla, dünyayı yeniden göklere göre tanzim edeceği, varlığın perde arkası hakikatlarına tercüman olacağı, eşya ve hâdiselere yeni tefsir ve yeni yorumlar getireceği güne kadar varlık bütünüyle manâsız, ruhsuz, birbirinden kopuk ve birbirine yabancı gibiydi; cansızlar âdetâ, abesler resm-i geçidinde birer figür, canlılar 'natürel seleksiyon'un dişleri arasında ve her gün başka bir ölüm ağında.. bu kara yalnızlıkta insanlar ise, her an başka bir ayrılıkla inleyen birer yetim, birer mazlum, birer mağdur vaziyetindeydi. O'nun neşrettiği nûr sayesinde birden bire karanlıkların büyüsü bozuldu, şeytanlar bozguna uğradı ve dalâletler gidip gayyâyı boyladı.. eşyanın mahiyeti değişti; tahripler tamire dönüştü, inkırâzlar da onarım hazırlığı şekline girdi.. dünya üzerindeki konup-göçmeler, gelip-gitmeler birer resm-i geçit halini aldı; doğumlar birer toy-düğün, ölümler de birer 'şeb-i arûs' oldu.

O'nun ışığı başlarımızı okşamaya başladığı günden itibaren, ruhlarımızda 'ebedî yok olma'nın te'siri kırıldı; hicranla çarpan sînelere dost ikliminden vuslat muştuları geldi-ulaştı. Bütün bir insanlık olarak biz hepimiz, O'nun gönüllerimize üflediği hayat sayesinde kendimizi idrak edip eşya ile münâsebete geçebildik.. özümüzdeki cevherleri değerlendirip, benliğimizdeki sonsuzluk buudunu sezebildik. O olmasaydı, ne ruhumuzdaki bu derinlikleri kavrayabilir ne de kabirden geçip sonsuzluğa uzayan bu yolu ve bu yolculuğu bu kadar şirin görebilirdik. Gönüllerimize aşk u heyecan salan O, gözlerimize ışıklar çalan O ve bizleri ebedler ülkesine seyahata hazırlayan da yine O'dur.

O, bu uzun ve sırlı yolculukta bulunduğumuz sâhil itibariyle, bizim için bir kaptan ve rehnümâ, varacağımız âlem itibariyle de bir mihmandâr ve şefaatçı ise, bizim de O'na karşı bir kısım sorumluluklarımız vardır ve bu mevzûda lâkayd kalmamız da mümkün değildir. Ama, ne gariptir ki, bizler asırlardan beri bu ışık insan ve O'nun nurlu mesajına karşı hep lâkayd kalmışızdır.. lâkayd kalmak bir yana çok defa saygısız davranmışızdır...

Vâkıâ, dar bir dairede ve belli ölçüler içinde, merasim türünden bir mevlit, birkaç paket şeker ve birkaç şişe güllâpla.. bazen de birkaç ses sanatkârı ve birkaç ilâhîci ile velâdeti tes'îd etmeye, O'nunla irtibatımızı ortaya koymaya çalışmışızdır; ama, bunlar kat'iyyen O'nun büyüklüğüyle orantılı olmamıştır; orantılı olmak şöyle dursun, O'nun kapıkullarına gösterilen saygı ve ihtiram seviyesine bile ulaşılamamıştır. Hele Hz. Mesih'in doğum günü veya şöyle-böyle O'nunla alâkalı gösterilen noel, paskalya ve daha başka yortu ve karnavallar seviyesinde bir neş'e ve cûşişin yaşanması kat'iyyen söz konusu olmamıştır...

Bu mevzûda yapılması teklif edilen şeylerin 'ef'âl-i mükellefîn' arasında yeri olmadığı muhakkak; kimse de böyle bir iddiada bulunamaz. Ancak, acaba bu Kutlu Doğum'u O'nun nûrefşan mesajı adına daha derince, daha içten ve daha ciddî olarak değerlendiremez miyiz?

Hz. İsa ile alâkalı günler, halkı hıristiyan olsun-olmasın, hemen her ülkede âdetâ neş'e, sevinç kıyametleriyle kutlanır; haftalarca, hatta aylarca her mahfilde sözler, muhâvereler hep o istikâmette cereyan eder.. her tarafa O'nun adına tebrikler, hediyeler yağar.. hediye ve tebrik teâtisi, o günlerde postanelerin biricik işi hâline gelir. Telefonlar, sürekli O'nun namına zil çalar, âhizeler O'nun nâmına konar-kalkar.. dörtbir yan kandillerle süslenir; çarşı-pazar renklerle-ışıklarla kahkaha atar.. evler bir arı kovanı gibi, O'na ait duygularla uğuldar, mabetler O'na ait neşîdelerle inler.. ve her gece, âdetâ şehrâyinler gibi büyüleyici ve başdöndürücü olarak geçer.

Gerçi, bu karmakarışık karnavallarda çoğu kimse ne yaptığını bilemez ve neden, çoğu maskaralık olan bu işlerin içine girdiğini fark edemez. Ama, yine de o günleri her saat ve her dakikası ile dinî bir vecd içinde ve ne yaptığının şuurunda olan bir sürü insan vardır.

Ne olursa olsun Hz. Mesîh'e ait gün ve geceler o kadar insanlığa mâl olmuştur ki, bilerek-bilmeyerek herkes kendini o acayip törenler içinde bulur; ibadet, eğlence veya maskaralık, hıristiyanlarla aynı duyguları paylaşır, aynı hislerle yatar-kalkar.. hatta çam, çınar devirir, hindi parçalar, şampanya patlatır ve kör-kütük sarhoş olup sokaklara dökülür...

Mübeccel velâdetin böyle eğlenceli, cümbüşlü kutlanmasını ve mübârek İslâm Dini'nin de bir karnavala çevrilmesini ne biz ne de başkası arzu etmez.. zaten bunu yapmaya da kimsenin gücü yetmez. Ancak, yalancı ve riyakâr bir dünyanın, koskocaman insanlık âlemini nasıl bir iğfal ağına aldığını gördükçe, 'neden acaba İslâm Dünyası, aynı zamanda kendi velâdeti de sayılan Rebî'ul-evveli, Rebî'ul-evvelle gelen 'Nevrûz-ı Sultanîyi' ve o günle gelen insanlığın kurtuluşunu aynı heyecan, aynı cûşiş içinde tes'îd etmez' diye hayıflanıyor ve kendi kendimizi sorguluyoruz.

Yukarıda serd edilen mülâhazalardan, Seyyidina Hz. Mesîh ve arkasındakileri tezyîf manâsı da çıkarılmamalıdır. Biz Müslümanların Hz. İsa'ya karşı saygımız sonsuz olduğu gibi, O'nun getirdiği mesajın, bugünkü batı medeniyetinin önemli bir rüknü olduğunda da şüphemiz yoktur. Evet, tarihçilerin ve medeniyet felsefecilerinin de ifade ettikleri gibi, eğer Hz. İsa ve O'nun getirdiği ruh ve manâ olmasaydı, batı medeniyeti hiçbir zaman vücud bulamazdı; zira onun bir esası Grek düşüncesi (Matematik düşünce) diğer bir esası Roma hukuku olduğu gibi, önemli bir rüknü de gerçek manâsıyla hristiyan dinidir. Şu hususu da önemle kaydetmek icab eder ki, eğer insanlığın medâr-ı fahri Hz. Muhammed (sav) ve O'nun nurlu mesajı olmasaydı, İslâm Medeniyeti olmazdı.. İslâm medeniyeti olmayınca da batı 'uygarlığı' doğmazdı.

Evet, eğer İslâm, o yumuşak, o müsamahakâr, o sımsıcak, o ilme açık ve tefekkürü ödüllendiren semâvî renkleri ile batı yamaçlarında tüllenmeseydi.. ve eğer onuncu asırdan itibaren İslâm âlimleri ve bu arada Türk düşünürleri, greko-latin kültürünü Avrupa'ya taşıyıp, Avrupalıya tanıtmasalardı, batı hâlâ orta çağları yaşıyor olacaktı. Zaten, matematik, fizik, kimya, astronomi, hendese ve tababet gibi ilim dallarının doğulu ve İslâm alaşımlı olduğunda kimsenin şüphesi yok. Bizim dünyamızda medeniyet adına her şeyi batılı görmeye kendini şartlandırmış bir kısım müstağripler kabul etmeseler de, batı medeniyeti, hali hazırdaki yerini alabilmesi ve modern şekliyle var olabilmesi için, Hz. Mesih'ten sonra tam altı asır daha bekleme mecburiyetindeydi.. bekledi, İslâm'la karşılaştı.. bu karşılaşmayı tam değerlendirdi veya değerlendiremedi, o ayrı mes'ele; ama ondan mutlaka müteessir oldu, çok yararlandı ve geleceğini onun ışığında dizayn etti.

Evet, batı, İslâm medeniyetine esas teşkil edecek olan prensipleri benimsemese bile ondan aldığı, alıp değerlendirdiği ve bu arada İslâm'ın ona tedayi ettirdiği pek çok şey vardır.. ve bunlar yeni batı kafası ve yeni batı düşüncesinin teşekkülünde, tahminler üstü te'sir icra etmişlerdi...

Bu itibarla diyebiliriz ki:

'Dünya neye mâlikse O'nun vergisidir hep,
Medyûn O'na cemiyeti, medyûn O'na ferdi;
Medyûndur O masuma bütün bir beşeriyet,
Yâ Rab, mahşerde bizi bu ikrar ile haşret!'
M. Akif

Asırlar var ki, topyekûn insanlığın medyûn bulunduğu bu Zât'ı, kendi kâmet-i kıymetine uygun bir velâdet günü, velâdet haftası, velâdet ayı, ile tes'îd edemedik.. tes'îd etmek bir yana, O'nun kapı kullarına gösterilen alâka ölçüsünde O'na karşı tazimde bulunamadık. Aylar, yıllar ve asırlar boyu O'nun için şehrâyinler tertip edilse, her gece O'nun için yüzlerce, binlerce neşîdeler söylense, yine O'nun hakkı ödenemez ve O'nun için bir şeyler yapıldığı söylenemez. Ne var ki, 'Sultan'a sultanlık, gedâya da gedâlık yaraşır' düşüncesinden hareketle, 'hiçbir şey yapmamaktansa, az dahi olsa mümkün olanı yapmak daha iyidir' diyor ve 'Ebedî Risalet Sempozyumu' gibi konferansların her sene ayrı bir ülkede icra edilmesini.. ve belli bir zaman diliminin bu işe tahsisini.. ve mümkünse önümüzdeki yılın -tabiî O'nun dünyasında, sadece O'na bir yıl tahsis etmenin ne denli bir cimrilik ve vefasızlık olduğunu ruhlarımızda duymanın ezikliği, ârı ve hicabıyla- 'Hz. Muhammed (sav) Yılı' olarak ilânını teklif ediyoruz.

Sızıntı, Ekim 1991, Cilt 13, Sayı 153

TGRT’nin sahibi Enver Ören, Sibel Can’a jeep hediye etti mi?

FETHULLAH; NE YAPMAK İSTİYOR? ARKASINDAKİ GÜÇLER KİMLERDİR?

İmamın duasıyla gökten soykırım yağdı.

Tartışma Konusu : 5 Yıl Sonra Nasıl Bir Türkiye Olacak?

Savcı Tanrıöver, Baykal, Kutlu Doğum ÜÇGENİ

FETHULLAH GÜLEN'İN FAVORİT MECMUASINDAKİ MÜLAKATI.

FETHULLAH'IN KUTLU DOĞUMU VE HAFTASI

Kutlu Doğumda,Her Biji Muhammed

OHA...KUTLU DOĞUM YÖNETMELİĞİ
   

Resmî Gazete/6 Ağustos 2011
Sayı : 28027

YÖNETMELİK
Başbakanlık (Diyanet İşleri Başkanlığı)’tan:
KUTLU DOĞUM HAFTASI İLE CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASINI KUTLAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
resmigazete

13 Şubat 2010/Resmî Gazete
Sayı : 27492

YÖNETMELİK
Başbakanlık (Diyanet İşleri Başkanlığı)’tan:
KUTLU DOĞUM HAFTASI İLE CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASINI KUTLAMA YÖNETMELİĞİ
resmigazete

Diyanet Kutlu Doğum Düzenledi.
https://www.youtube.com/watch?v=GLFSmGrvgaM

Çevrimdışı Kemal Denizer

 • KURUCU
 • KATILIMCI
 • *****
 • İleti: 1.973
 • Puan: +155/-3
 • Cinsiyet: Bay
 • Çevrimiçi
  • Toplumsal Bilinci Koruma ve Geliştirme Çatısı - TOGEÇ
Ynt: KUTLU DOĞUM HAFTASI KISA ÖZET:
« Yanıtla #1 : Nisan 21, 2008, 03:19:47 ÖÖ »
Enfes bir makale yazmışsınız yine Ahmet bey,

Elleriniz, beyniniz ve gönlünüz dert görmesin.
" Dahi odur ki, sonradan herkes tarafından kabul ve takdir edilenleri söylediği günlerde herkes o sözleri deli saçması olarak düşünmüştür" M. K. Atatürk 1926

Çevrimdışı ahmetdursun

 • KURUCU
 • KATILIMCI
 • *
 • İleti: 21.712
 • Puan: +98/-5
 • Cinsiyet: Bay
  • Her yaş güzeldir.Değerini geç anlasakta.
Gülen'in DUA tanımlaması
« Yanıtla #2 : Nisan 21, 2008, 04:57:37 ÖS »
F.Gülen DUA'yı nasıl tanımlıyor?
http://toplumsalbilinc.org/forum/index.php?topic=607.0

Çevrimdışı ahmetdursun

 • KURUCU
 • KATILIMCI
 • *
 • İleti: 21.712
 • Puan: +98/-5
 • Cinsiyet: Bay
  • Her yaş güzeldir.Değerini geç anlasakta.
AKP'nin "Kutlu Doğum"oyunu !
« Yanıtla #3 : Nisan 23, 2008, 12:19:05 ÖÖ »
Cumhuriyet 16.04.2008
AKP"nin "Kutlu Doğum" oyunu !...

ZEYNEP ŞAHİN
ANKARA - Son yıllarda, "Kutlu Doğum Haftası" adıyla özellikle 23 Nisan"a yakın tarihler dini gösterilerin gerçekleştirildiği günlere dönüştürülüyor. İlahiyatçılar ise Peygamber"in doğum tarihinin Hicri takvime göre, her yıl farklı zamana denk gelmesi gerektiğini, özellikle 23 Nisan"la paralel götürülmesinin "siyasi tercih" olduğunu vurguluyor.

İlahiyatçılar, Peygamber"in doğum gününün her yıl Mevlit Kandili ile kutlandığını belirtiyor. Bu yılki Mevlit Kandili"nin 19 Mart"ı 20 Mart"a bağlayan gece kutlandığına ancak Kutlu Doğum Haftası"nın bundan bir ay sonraya denk getirildiğine işaret ediliyor. İlahiyatçı Doç. Dr. Şahin
Filiz , "Doğum günü kutlamasının Hıristiyan âdeti olduğunu söyleyenlerin, kendi doğum günlerini kutlamazken Peygamberin doğum gününü bir hafta boyunca kutlamaları en başta kendi kendileriyle çelişiyor" saptamasını yaptı. Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz da her yıl aynı zamanın Kutlu Doğum Haftası olarak kullanmasının yanlış olduğunu, Hicri takvime göre belirlendiği için günün yıldan yıla değişmesi gerektiğini belirtti.

Çevrimdışı ahmetdursun

 • KURUCU
 • KATILIMCI
 • *
 • İleti: 21.712
 • Puan: +98/-5
 • Cinsiyet: Bay
  • Her yaş güzeldir.Değerini geç anlasakta.
FETHULLAH"IN KUTLU DOĞUMU VE HAFTASI
« Yanıtla #4 : Mayıs 11, 2008, 06:40:45 ÖS »
Hicri yıl Ay hareketine göre tasarlandığı için, Güneşin hareketine göre tasarlanan Miladi yıldan 11 gün daha kısadır.
Yani, Hicri takvimdeki bir gün, Miladi takvimde her sene 11 gün önce gelir.

Söz gelimi Mevlut Kandili bu sene 11 Mart"a denk geliyorsa, seneye 1 Mart"a denk gelecektir.

Hz. Muhammed"in doğum günü de bu sebepten Miladi takvimde her sene 11 gün önce gelir.

Son zamanlarda, Hz.Muhammed"in doğum günü olan Mevlut Kandiline ek olarak bir de "Kutlu Doğum Haftası" adı verilen bir hafta kutlanmaya başlanmıştır. Bu hafta, sadece bizde kutlanmakta olup, başka bir Müslüman ülkede kutlanmamaktadır.

Ancak işin garipliği şurada ki, eğer "Kutlu Doğum Haftası" Hz. Muhammed"in doğum gününü içinde bulunduran hafta olsaydı, bu haftanın da Mevlut Kandili ile birlikte her yıl  Miladi takvime göre 11 gün önce kutlanması gerekirdi.

Gelin görün ki, "Kutlu Doğum Haftası" Miladi takvime göre 23 Nisan haftası olarak sabitlenmiştir.

Bunun için de, bu sene Mevlut Kandili yani Hz. Muhammed"in doğum günü 19 Mart 2008 gecesi kutlanmışken, "Kutlu Doğum Haftası" 23 Nisan 2008 haftasında kutlanmıştır.
Bundan 10 sene sonra Mevlut Kandili Ekim ayına gelirken, "Kutlu Doğum Haftası" yine 23 Nisan 2008 haftasında kutlanacaktır.

"Bu işin içinde bir gariplik var" diyenler önce 23 Nisan törenlerini arka plana atmak için böyle bir planlama yapıldığını düşünmüşlerse de, daha sonra başka bir olgu ile karşılaşıldı.

Meğerse  Fethullah Gülen  "27 Nisan"  dogumluymus. 
http://www.kimkimdir.gen.tr/kimkimdir.php?id=2659
Yani normal Müslüman vatandaşlar Hz. Muhammed"in doğum haftası kutlanıyor zannederken, Fethullahçı zevat şeyhlerinin doğum haftasını kutlamakta imişler.
A.S.Bolat,iletmiş
**********
Yorum ve iletiler çok.Son birtane daha.
KUTLU DOGUM HAFTASI" KİMİN DOĞDUĞU HAFTASI
Kutlu doğum haftası nedir?
Kimin dogdugu hafta?
Acaba biz neyi kutluyoruz?

"BU HAFTA"  ACILEN YASAKLANMALI
Bu kutlu dogum haftasinin uydurma oldugu konusunda ciddi suphelerim, FARKLİ BİR AMACİ OLDUGU hakkinda da kaygilarim var.

Kutlu Dogum Haftasi,  nufusunun cogunlugu musluman olan baska bir ulkede kutlaniyor mu?
HAYIR !

Ama daha onemlisi;
MEVLüT KANDiLi, Peygamberimizin dogum günü ve bu nedenle kutlanmakta degil midir?
O da hicri takvime gore her yıl on gün once gelmez mi?

Ornegin Mevlüt Kandili 19 Mart 2008 gecesi kutlanmisken, 23 Nisan haftasini Kutlu Dogum Haftasi ilan etmenin anlami nedir?

Dolayisi ile mevlut kandili kutlu dogum haftasinin içerisindeki bir gun olması gerekmez mi?
Yahut da kandili kutlu dogum haftasında kutlamak dogru olmaz mı?
Ve yıl içinde miladi takvime gore onar günlük harekete gore gezinmesi gerekmez mi?
Peygamberin miladi takvime gore 17 veya 28 Mart da dogduguna iliskin ciddi calismalar var.
Diger müslüman ülkelerde kandiller de kutlanmiyor.

Oyleyse bu neyin nesidir?
Dini bir vecibe midir?
HAYIR  HAYIR

O zaman bu hafta neyin haftasi kardesim?
Bize neyi kutlatıyorlar?
Biz akli, fikri olmayan yaratiklar olarak mi görülüyoruz?
Haydi birlikte düsünelim. 

23 nisan haftasindaki kutlamalarin dini motiflere büründürülerek korpe beyinlerin yikanmasi mi düsünülüyor?
Onlara Ulusal Egemenlik ve Cocuk Bayrami kavram ve anlami disinda farkli bir kutlama mi yaptirilmak isteniyor?
Atatürk bir kez daha mi yok edilmek istenmekte?     
BELKi,OLABiLiR.

Acaba bu kutlu dogum haftasinda, ulusca bir baska sahsin dogum gununu mu kutluyoruz? 
Bir tarikat veya cemaat liderinin, dogum günü haftasi kutlaniyor olabilir mi? Boyle bir sey gercek olabilir mi? 
EVET !

Fethullah Gülen  "27 Nisan"  dogumluymus.
http://www.kimkimdir.gen.tr/kimkimdir.php?id=2659
Yani kutlu dogum haftasi diye;
Fethullah efendinin dogum günü haftası kutlaniyor.
Simdi anladınız mı, Dagitilan güllerin, clipboard"lara, duvarlara, yapistirilan metrelerce ve pahali ilanların manasını?
Koca Galatasaray"ı bile kullanmaktan cekinmeyen müritlerin, bastırılan büyük boyutlu pahalı ilanların anlamı bu.
Anladiniz mi, dini inancin nasil ticaret metai yapildigini?
Gözün aydın Türkiye.
Haydi hayırlara vesile olsun.

Çevrimdışı ahmetdursun

 • KURUCU
 • KATILIMCI
 • *
 • İleti: 21.712
 • Puan: +98/-5
 • Cinsiyet: Bay
  • Her yaş güzeldir.Değerini geç anlasakta.
OHA BE OHA.HEDİYELİ 'Kutlu Doğum Yarışması' başlıyor!!!
« Yanıtla #5 : Şubat 19, 2009, 09:40:24 ÖS »
HEDİYELİ "Kutlu Doğum Yarışması" başlıyor!!!

Değerli Dostlar Pek çoğunuzun malumu olduğu üzere geçen yıl www.kutludogum.net internet sitesi üzerinden Türkiye çapında bir Hz. Peygamber temalı bir yarışma düzenlenmişti. Yarışma sonucunda dereceye girenler, umre, dizüstü bilgisayar, cep bilgisayarı vb. hediyelerle ödüllendirilmişti. Bu yıl, kutludogum.net ve TİMDER (Trabzonlu İmam-Hatipliler Derneği) birlikte aynı yarışmayı daha da genişleterek  başlatmış bulunuyor.
Aşağıda yarışmayla ilgili ayrıntılı bilgileri bulabileceksiniz. Hz. Peygamber (S.A.V.)"i gündemde tutma, nesilleri O"nu tanımaya ve O"nun yolunda yürümeye teşvik dışında bir arzu taşımayan bu çalışmaya yardımcı olmanız, katkıda bulunmaya çalışmanız arzu edilmektedir. Ne kadar fazla katılımcı olursa çalışma o kadar bereketli olcak, nicelik beraberinde niteliği getirebilecektir.
Allah"a emanet olunuz.
 
Abdulhamid RAMAZANOĞLU

(Marmara Ü. İ. FAK. 1997)
 
Değerli Peygamber Dostları(NOT:ALLAH DOSTLARI YERİNİ PEYGAMBER DOSTLARINA BIRAKMIŞ.A.DURSUN)

Geçen yıl sitemiz üzerinden ilkini gerçekleştirdiğimiz "Kutlu Doğum" yarışmasını bu yıl için de başlatmış bulunmaktayız.
Geçen yıl sitemiz üzerinden ilkini gerçekleştirdiğimiz "Kutlu Doğum" yarışmasını bu yıl için de başlatmış bulunmaktayız. İnşallah bu yıldan itibaren yarışmalarımızı geleneksel hale getirmeyi düşünüyoruz.
Bu büyük yarışmayı bu yıl, kutludogum.net ve TİMDER (Trabzonlu İmam-Hatipliler Derneği) olarak birlikte düzenliyoruz.
Maksadımız bu çalışmalarla birlikte binlerce evde Peygamber (s.a.v.)"in anlaşılmasına mutevazî bir katkı sunabilmektir.
Hz. Peygamber (s.a.v.)"in insanımızın gündeminde yer tutmasını temin etmek ve çeşitli sebeplerle inkar girdabında boğuşanlara O"nun kurtarıcı elini fark ettirmek için gösterilecek çabaların önemli olduğuna inanıyoruz.
Zira biliyoruz ki; O"nu anlamak Kur"an"ı anlamanın bir adımıdır. Çünkü O, yaşayan Kur"an"dır. Kur"an-ı Kerim"in nasıl hayat bulacağı ancak O"nu tanımakla kavranabilir. Bunun için de O"nu nesillerimize ve özellikle de geçlerimize tanıtmaya, gündemde tutmaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç vardır.
Ancak bunu yaparken ifrat ve tefritten uzak durmak gerektiğini de göz ardı etmiyoruz. O"nu beşer üstü görmeyi ve göstermeyi doğru bulmadığımız gibi, herkesleştirmeyi de doğru bulmuyoruz.
Ayrıca şu hususu da özellikle dikkate alıyoruz: Hz. Peygamber (s.a.v.)"i övmek, O"na değil, O"nu övene ve onların sözlerine ve işlerine şeref kazandırır. Zira O"nu öven öncelikle Allah"tır(c.c.), O"nu övmek ise sünnetullahtır.
Bu duygu ve düşüncelerden hareketle bu seneki kutlu doğum yarışmamız için üç farklı kategori belirledik.
1.Kategori: Mektup Yarışması
"Hz. Peygamber (s.a.v.)"e Mektup"
(Hz. Peygamber (s.a.v.)"in Veda Hutbesini inceleyin onu size yazılmış bir mektup olarak kabul edin ve ona cevap olmak üzere duygu ve düşüncelerinizi ifade eden bir mektup yazın)
VEDA HUTBESİNİ OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ(http://www.kutludogum.net/haber_detay.php?haber_id=25958)
İlköğretim çağındaki evlatlarımızın genel olarak geniş araştırmalara imkânlarının olmayacağını düşünerek onlardan Hz. Peygamber (s.a.v.)"e yazacakları mektupları bekliyoruz. Bu mektuplar için de bir çerçeve belirledik ve yarışmacılarımızın bu çerçeveyi göz önüne alarak yazılarını yazmalarını istiyoruz..
2.kategori: Kompozisyon Yarışması
"Hz. Peygamber (s.a.v.)"in Sizi En Çok Etkileyen Yönü / Yönleri"
(Örnek: Hz. Peygamber (s.a.v.)"de İnsan Sevgisi, Hz. Peygamber (s.a.v.)"in Güzel Ahlakı, Hz. Peygamber (s.a.v.)"i Başarıya Götüren Esaslar vb.)
Lise çağındaki gençlerimiz için düzenlediğimiz bu kompozisyon yarışmamız da yine konulu bir yarışmadır. Bu kategorideki yazıların mutlaka bir araştırma ürünü olması ve belirlenen çerçevenin dışına taşmaması gerekmektedir.
3.kategori: Hutbe Yazma Yarışması
"Hz. Peygamber (s.a.v.)"  Konulu Hutbe Yarışması
"Yetişmiş Yetişkinler"e yönelik olarak planlanan bu yarışma kategorimizde yazılacak hutbenin muhtevası itibarıyla Hz. Peygamber (s.a.v.)"le ilgili olması dışında her hangi bir sınırlandırma mevcut değildir. Bu yarışmadaki maksadımız Hz. Peygamber (s.a.v.)"in kitlelere kısa ve özlü bir biçimde nasıl anlatılabileceğinin örneklerini ortaya çıkarabilmektir. Elbette ki burada da hazırlanan hutbeler mutlaka bir inceleme-araştırma ürünü olmalı ve  bilgi-yorumlar sağlam kaynaklara dayandırılmalı, kaynaklar mutlaka dipnot olarak belirtilmelidir.


Katılımcılar yazılarını 15 Şubat - 20 Mart 2009 tarihleri arasında gönderilebileceklerdir. Yarışma sonucunda dereceye girenler 30 Nisan 2009 tarihine kadar ilan edilecektir.     
Seçici Kurul:
Yarışma süreci içerisinde fikirlerinden istifade etmek ve dereceye giren eserleri hakkaniyete uygun bir şekilde belirleyebilmek için, sahasının uzmanı olan ve aşağıda isimlerine yer verdiğimiz muhterem hocalarımızdan bir seçici kurul oluşturduk.
Prof.Dr. Hayrettin KARAMAN - Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakultesi
Prof.Dr. İbrahim CANAN - Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakultesi
Prof.Dr. Ali AKYÜZ - Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakultesi
Prof.Dr. Vecdi AKYÜZ - Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakultesi
Prof.Dr. Yaşar FERSAHOĞLU - Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakultesi
Prof.Dr. Tahsin GÖRGÜN - İSAM (TDV İslam Araştırmaları Merkezi)
Doc.Dr. Hasan CİRİT - Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakultesi
Dr. Casim AVCI - İSAM (TDV İslam Araştırmaları Merkezi)
Dr. Kâmil YAŞAROĞLU - İSAM (TDV İslam Araştırmaları Merkezi)
 
YARIŞMA ÖDÜLLERİ:
Mektup dalında dereceye gireceklere verilecek ödüller :
* Birinciye; Notebook Bilgisayar
* İkinciye; Notebook Bilgisayar
* Üçüncüye; Avuç İçi PC Bilgisayar
 
Kompozisyon dalında dereceye gireceklere verilecek ödüller :
* Birinciye; Umre Ziyareti
* İkinciye; Umre Ziyareti
* Üçüncüye; Notebook Bilgisayar
 
Hutbe dalında dereceye gireceklere verilecek ödüller :
* Birinciye; Umre Ziyareti
* İkinciye; Umre Ziyareti
* Üçüncüye; Notebook Bilgisayar

Bu noktada birkaç noktayı katılımcıların dikkatine sunmak istiyoruz:
1. Listede yer alan hediyeler bir karşılık değil bir ödüldür. Esas olan Peygamberimiz (s.a.v.) için bir yazı yazmış olmanın verdiği manevi haz ve karşılığında alınacak olan gerçek mükafattır.
2. İyi bir yazının ortaya çıkabilmesi, değerlendirmeye layık görülebilmesi için öncelikle bu konularda bir bilgi birikimimizin ve malumatımızın olması gerekmektedir. Bu nedenle yazılar kaleme alınmaya başlanmadan önce belli bir süre Hz. Peygamber (s.a.v.)"le alakalı eserlerin (yeniden) okumasına en azından şöyle bir karıştırılmasına mutlaka zaman ayrılması gerekecektir.
3. Özellikle Kompozisyon ve Hutbe kategorisinde gönderilecek olan ürünlerin, kuru kuruya yapılan nakillerden ibaret olmaması, kes-yapıştır yöntemiyle oluşturulmuş olmaması, bilakis konu üzerinde yapılan araştırmaların birer ürünü olduğunu hissettirmesi en başta gelen arzumuz ve talebimizdir.
kutludogum.net                             
TİMDER (Trabzonlu İmam Hatipliler Derneği)
--
Gökhan Erenoğlu
Marmara İlahiyat 98
DKAB Öğretmeni istanbul

***

MÜFTÜLÜĞÜMÜZCE 27 MART 2013 TARİHİNDE VEDA HUTBESİ EZBERE OKUMA YARIŞMASI DÜZENLENDİ.

Müftülüğümüze bağlı bulunan Kur’an Kurslarında eğitim görmekte olan öğrencilerimizin bilgi ve kültür seviyelerini artırmak ve mesleki becerilerini geliştirmek amacıyla Müftülüğümüzce öğrencilerimiz arasında 27 Mart 2013 Çarşamba günü saat 14.00' de Belediye Düğün Salonunda “Ezbere Veda Hutbesi Okuma Yarışması” düzenlendi.Yarışma Sonunda;           

Merkez Kız K.Kursundan Emine İPEK ile Efe Beldesi K.Kursundan Ayşe AKGÜL 96' şar puanla birinciliği paylaşırken,

Başören Köyü K.Kursundan Emine ŞENBABA, Karacaören Beldesi K.Kursundan Zeynep ÇINAR, Altıgöz Bademlik Kız K.Kursundan Emine ÇİĞDEM, Aydın Köyü K.Kursundan Züleyha KARAKUYU ile Ağzıkara Köyü K.Kursundan Sevda ÖZCAN 94' er puanla ikinciliği,

Senir Köyü K.Kursundan Fadime KILINÇ, Yarışlı Köyü K.Kursundan Fadime ÖZKAN ile Çakırözü Köyü K.Kursundan Hacer YETGİN 93' er punla üçüncülüğü paylaştılar.

Yarışmada diğer kurslarımız ise dördüncü olarak başarılı olmuşlardır.
Şuhut Müftülüğü

Mudanya Müftülüğü Veda Hutbesi

Çevrimdışı ahmetdursun

 • KURUCU
 • KATILIMCI
 • *
 • İleti: 21.712
 • Puan: +98/-5
 • Cinsiyet: Bay
  • Her yaş güzeldir.Değerini geç anlasakta.
Fethullahçılar ve Abdulkerim Kırca
« Yanıtla #6 : Mart 09, 2009, 07:39:14 ÖS »
İntihar eden albay Abdülkerim Kırca ile işgal döneminde hakkındaki soruşturma nedeniyle intihar eden Diyarbakır Valisi Reşit Bey"i benzeten Akfırat, "O dönemde Mustafa Kemal de kara listede. Anadolu"ya çıkınca tutuklamadan kurtuluyor. O dönemdeki Ermeni ve Rum şubelerinin yerine Fethullahçı polisler almış. Listeler hazırlanıyor. O dönemin savcıları da Osmanımlar bulmuşlar. Yalancı tanıklarla yargılamalar yapmışlar" diye konuştu.
http://www.cumhuriyet.com.tr/?im=yhs&hn=35562
----------------
BARTU SORAL, BM"DEN BÖLÜCÜLERE 37 MİLYON DOLAR VERİLMESİNE KARŞI DURMUŞTU
Kemal Derviş"e taş koydu, CIA izlemeye aldı!
Aydınlık okuru Bartu Soral"ı Kemal Derviş"in PKK"ya para aktarmasını önlemeye çalışan kişi olarak tanıyor"¦ Soral kalkınma iktisatçısı ve özel firmalara danışmanlık yapıyor. Bu çalışmalarını gösterdiği web sitesi, 3 Mart gecesi saat.19.05"te CIA tarafından ziyaret edildi. Soral bu bilgiye, web sayfası"nın google motorundan araştırma hizmeti almasıyla ulaşıyor.
http://www.aydinlik.com.tr/turkiye.htm
------------------
İntihar eden albay Abdülkerim Kırca ile işgal döneminde hakkındaki soruşturma nedeniyle intihar eden Diyarbakır Valisi Reşit Bey"i benzeten Akfırat, "O dönemde Mustafa Kemal de kara listede. Anadolu"ya çıkınca tutuklamadan kurtuluyor. O dönemdeki Ermeni ve Rum şubelerinin yerine Fethullahçı polisler almış. Listeler hazırlanıyor. O dönemin savcıları da Osmanımlar bulmuşlar. Yalancı tanıklarla yargılamalar yapmışlar" diye konuştu.
http://www.ip.org.tr/lib/pages/detay.asp?goster=haberdetay&idhaber=1563

Çevrimdışı ahmetdursun

 • KURUCU
 • KATILIMCI
 • *
 • İleti: 21.712
 • Puan: +98/-5
 • Cinsiyet: Bay
  • Her yaş güzeldir.Değerini geç anlasakta.
Kutlu Doğuma zorunlu öğrenci...
« Yanıtla #7 : Nisan 03, 2009, 09:01:29 ÖS »
Milli Egitim Mudurlugu okullara bir yazi gonderdi.
Son yillarda, Kutlu Dogum Haftasi etkinliklerinde Milli Egitim Bakanligi"na bagli kurumlar da genis capta yer alirken, Tokat Zile Ilce Milli Egitim Mudurlugu okullara gonderidigi yazida, Kutlu Dogum Haftasi yarismasina her okuldan uc ogrencinin katilmasini zorunlu tuttu

"2009 Kutlu Dogum Haftasi" baslikli resmi yazida, "Hz. Peygamberin Hayati" konulu bilgi yarismasinin 16 Nisan"da ilce kapali spor salonunda yapilacagi belirtilerek "Her okul, uc ogrenci ile mutlaka katilacaktir" denildi. Yazida ayrica, din kulturu ve ahlak bilgisi ogretmenlerinin konuyla ilgili olarak Ilce Milli Egitim Mudurlugu"nde yapilacak toplantiya katilmalari istendi.

`Dindarlastirma sureci"

Yarismaya katilimin zorunlu tutulmasinin baskici ve dayatmaci bir tutum oldugunu soyleyen Egitim-Sen Genel Baskani Zubeyde Kilic, sunlari soyledi:

"Turkiye"nin icinden gectigi donemi `dindarlasma" olarak tanimlayan Milli Egitim Bakani Huseyin Celik"in yaklasiminin da gozler onune serdigi gibi, Milli Egitim Bakanligi"na bagli okullar dinsellestirme projesinin disinda tutulmamis, aksine merkezi hale getirilmek istenmistir.

Bu surecin son yillarda onemli uzantilarindan biri de, Kutlu Dogum Haftasi etkinliklerinde, yaygin-orgun egitim ogretim kurumlarinin da yer almasi ve okullarda bu etkinliklerin gerceklestirilmesinin merkezi olarak tesvik edilmesidir."

SIBEL KAHRAMAN / Milliyet
**************
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Yapılan Çalışmalar
−  Kadınlara  yönelik  şiddet  ve  kadın  hakları  konusunda  ülke  çapında  42  hutbe okutulmuştur.
−  Aile içi şiddet, töre ve namus cinayetleri, kadın hakları vb. konularda ülke genelinde 29 konferans verilmiştir.
−  8  Mart  Dünya  Kadınlar  Günü  münasebetiyle  Aile  İçi  Şiddet,  Erken  Evlilik  (kız çocuklarının küçük  yaşta evlendirilmesi)  ve Sokak Çocukları  başlıklı  bilgi  notları;  Aile  ve Sosyal  Araştırmalar  Genel  Müdürlüğü"nün  yapmış  olduğu  2006  yılına  ait  Aile  Yapısı Araştırması kitapçığı çoğaltılıp, 81 il müftülüğüne gönderilmiştir.
−  Aylık Diyanet Dergisi"nin Ocak sayısında bütünüyle "şiddet" teması işlenmiştir. Mart sayısı ise kadın ekiyle birlikte çıkmıştır.
−  Kadın Dayanışma Vakfı"nın ev sahipliğinde KADAV, VAKAD, MOVİSİE kuruluşları tarafından Ankara"da 16"“17"“18 Mart 2007 tarihlerinde gerçekleştirilen "Aile İçinde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" toplantısına Diyanet İşleri Başkanlığı"ndan bir uzman katılmıştır.
−  8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle 10 Mart 2007 tarihinde "Din, Kadın ve Sanat" konulu bir panel düzenlenmiştir.
−  Ülke  genelinde  "Aile  İçi  İletişim,  Kadın  Sağlığı,  Beslenme  Alışkanlıkları,  Çocuk  ve Gençlerle İletişim vb." konularda Kur"an kurslarında seminerler düzenlenmiştir. Planlanan Çalışmalar
−  Aile İçi Şiddet, Töre ve Namus Cinayetleri, Kadın Hakları vb. konularda 3 ay içerisinde 46 konferans verilmesi,
−  Kutlu Doğum Haftası  münasebetiyle Din Hizmetleri Dairesi Başkanlığı  Aile İrşat ev Rehberlik  Bürosu  görevlileri  organizasyonuyla  Ankara ­Sincan  Cezaevinde  bulunan  kadın mahkumlara yönelik bir program düzenlenmesi,
−  Anneler Günü, 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü ve kadınla ilgili diğer özel günlerde kadın  eğitimini  ön  plana  çıkaran,  şiddeti  önlemeyi  hedefleyen  çalışmalar  yapılması, planlanmaktadır.
Detaylar için bakınız...
http://www.ksgm.gov.tr/Pdf/raporlar/3.pdf

Çevrimdışı ahmetdursun

 • KURUCU
 • KATILIMCI
 • *
 • İleti: 21.712
 • Puan: +98/-5
 • Cinsiyet: Bay
  • Her yaş güzeldir.Değerini geç anlasakta.
KUTLU DOĞUM'da Hedef ilkogretim ogrencileri
« Yanıtla #8 : Nisan 14, 2009, 12:44:11 ÖS »
Hedef ilkogretim ogrencileri

Kutlu Dogum etkinliklerinden 1130"u ogrenciler ve kucuk cocuklara yonelik...
AKP iktidariyla birlikte Turkiye genelinde sova donusturulen Kutlu Dogum Haftasi kapsaminda bu yil gerceklestirilecek 17 bin 761 etkinligin 1130"unda "hedef kitle" olarak ogrenciler ve cocuklar secildi.

Diyanet Isleri Baskanligi, il ve ilce muftuluklerince gerceklestirilecek ve bugun baslayacak olan etkinlik programi belli oldu. Buna gore, 2008"de 13 bin 268 olan etkinlik sayisi bu yil 17 bin 761"e yukseldi. Etkinlik kapsaminda il ve ilcelerde gerceklestirilecek programlarin detaylari da netlesti. Bu yil hafta kapsaminda ogrenciler ve cocuklara yonelik cok sayida etkinlik programlara eklendi. Turkiye genelinde gerceklestirilecek etkinliklerden 1130"unda hedef kitle olarak ogrenciler ve cocuklar secildi.

Ogrencilerin hedef kitle olarak secildigi etkinlikler kapsaminda dini konulu siir ve kompozisyon yazma yarismalari, bilgi yarismalari, Kuran ve ezan okuma yarismalari, Kirk Hadis ezberleme yarismalari, "Ibadetlerimi Ogreniyorum" ve "Dualarimi Ogreniyorum" adli kitaplarin dagitimi, defter ve kalem gibi okul malzemelerinin dagitimi gerceklestirilecek.

Kutlu Dogum Haftasi kapsaminda ogrencileri hedef alan etkinliklerin cogu ilkogretim ve anaokulu ogrencilerini de kapsiyor. En fazla etkinligin yapilacagi iller 412 programla Istanbul, 393 programla Konya ve 293 programla Izmir olacak.

MAHMUT LICALI / Cumhuriyet
***********
BAŞYAZI: Allah Rasulü ve Aile
Prof. Dr. Ali BARDAKOĞLU
Diyanet İşleri Başkanı
http://www.diyanet.gov.tr/turkish/duyurular/secmeorta.asp?id=249601
---
Hollanda Diyanet  Vakfı’nın aylık Haber Bülteni’nin 13. sayısı çıktı.
http://www.diyanet.nl/hdv-bulten-13-sayi-cikti/
---
Kutlu Doğum Aydınlığında Peygamberlik ve Peygamberimiz
http://www.diyanet-sen.org.tr/dergi/nisan2008.pdf
---
Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle “Living Together” konulu konferans
http://ebitik.azerblog.com/anbar/9853.pdf
------------------
2009 YILI KUTLU DOĞUM HAFTASI ETKİNLİKLERİ

Bursa'da düzenlenen Kutlu Doğum Haftası Etkinlikleri ( İlçeler dahil ) (http://www.diyanet.gov.tr/turkish/dinhizmetleriweb/kdfaal/sorgulakd9.asp?ili=BURSA&submit=+++Tamam+++)

Bursa'daki Kutlu Doğum Haftası Sempozyum Programı (http://www.diyanet.gov.tr/turkish/dinhizmetleriweb/3-bursa_semp_br.pdf)

2009 YILI KUTLU DOĞUM HAFTASI ETKİNLİKLERİ (http://www.diyanet.gov.tr/turkish/dinhizmetleriweb/kdogum2009.html)

Kutlu Doğum Haftası ile ilgili Kitap ve Makaleler (http://www.diyanet.gov.tr/turkish/2009kutludogum/kd_makale.asp)

Dergi (http://www.diyanet.gov.tr/turkish/DIYANET/2006aylik/nisan/ek/HzPeygamber.html)

Sinevizyon (http://www.diyanet.gov.tr/turkish/kutludogum/kdogum.wmv)

KUTLU DOĞUM HAFTASI TARİHÇE

 Asırlardır Müslümanlar, Yüce Yaratıcının son mesajını insanlara duyurmak, öğretmek ve mesajın içerdiği konularda insanlara örneklik etmekle görevlendirilen Hz. Peygamber’in hayatını araştırmaya ve öğrenmeye büyük önem vermişler, bu amaçla O’nun doğumunu, miracını ve irtihalini anlatan şiirler, naatlar, mersiyeler kaleme almışlar ve ciltler dolusu kitaplar yazmışlardır.

1989 yılına kadar ülkemizde Hz. Peygamber’in doğumu, Kameri Takvime göre Rebi’ül Evvel ayının 12. gecesinde camilerde mevlit, Cuma günü de hutbe okunarak ve vaazlarda konu halkımıza anlatılarak Mevlid Kandili adı altında kutlanmıştır.

Yüce dinimiz İslam’ın inanç, ibadet ve ahlak prensipleri konusunda halkımızı doğru/sahih bilgilendirmeyi, manevi ve ahlaki değerlere bağlılığı arttırmayı amaçlayan Diyanet İşleri Başkanlığı,  Kutlu Doğum haftası kutlamalarında; bütün siyasi görüş ve düşünüşlerin dışında kalarak, milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi gaye edinerek; Hz. Peygamber’i bütün yönleriyle daha iyi tanımayı, tanıtmayı, anlayıp anlatmayı, insanlığın huzur ve mutluluğu için yaptığı çağrıyı güncelleştirilerek hayatımıza yansıtmayı, güzel ahlakını davranışlarımızın mihveri ve rehberi yapmayı, toplumda peygamber sevgisini yaymayı, birlik, beraberlik, kardeşlik, sevgi, saygı ve yardımlaşma duygusunu güçlendirmeyi, bu vesile ile toplumu din konusunda aydınlatmayı, İslam'ın mesajını, Peygamber’imizi merkeze alarak, yediden yetmişe toplumun her kesimine bilimsel ve anlaşılabilir bir üslup ile ulaştırmayı hedef olarak belirlemiştir

Hazret-i Peygamber’i ve O’nun insanlığa takdim ettiği değerleri, İslam’ın aydınlık bilgisini/mesajını doğru ve sahih bilgiler ışığında, seçkin, güvenilir ve alanında ehil şahsiyetlerin katkılarıyla vatandaşlarımıza daha etkili ve yaygın bir şekilde anlatmak/tanıtmak amacıyla, ilk defa Başkanlık ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 1989 yılında Kameri Takvim, 1994 yılından itibaren de, Peygamberimizin Miladi doğum günü olan 20 Nisan'ı kapsayacak şekilde Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri 14-20 Nisan tarihleri arasında  yapılmaya başlanmıştır. Bu çerçevede bütün il ve ilçelerde değişik konularda panel ve konferanslar düzenlenmiş, 1994 yılından itibaren de hafta içerisinde sempozyum  ve çeşitli etkinlikler düzenlenmeye başlamıştır.

http://www.diyanet.gov.tr/turkish/2009kutludogum/default.asp

Çevrimdışı ahmetdursun

 • KURUCU
 • KATILIMCI
 • *
 • İleti: 21.712
 • Puan: +98/-5
 • Cinsiyet: Bay
  • Her yaş güzeldir.Değerini geç anlasakta.
OHA...KUTLU DOĞUM YÖNETMELİĞİ
« Yanıtla #9 : Şubat 27, 2010, 12:41:30 ÖS »
İntihar eden albay Abdülkerim Kırca ile işgal döneminde hakkındaki soruşturma nedeniyle intihar eden Diyarbakır Valisi Reşit Bey"i benzeten Akfırat, "O dönemde Mustafa Kemal de kara listede. Anadolu"ya çıkınca tutuklamadan kurtuluyor. O dönemdeki Ermeni ve Rum şubelerinin yerini Fethullahçı polisler almış. Listeler hazırlanıyor. O dönemin savcıları da Osmanımlar bulmuşlar. Yalancı tanıklarla yargılamalar yapmışlar" diye konuştu.Kaynak iki başlık üstte.
************
90 saniyede dinler tarihi.
http://www.mapsofwar.com/images/Religion.swf
*************
ORTADOĞUNUN BİNLERCE YILDAN BERİ BAŞINA GELENLERİ 90 SANİYEDE GÖRÜN.
http://www.mapsofwar.com/images/EMPIRE17.swf

http://ahmetdursun374.blogcu.com/bizzat-ortadogu-nun-binlerce-yildan-beri-basina-gelenleri-90/1925273
*************
 Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü
 

13 Şubat 2010 CUMARTESİ
 Resmî Gazete
 Sayı : 27492
 
YÖNETMELİK

Başbakanlık (Diyanet İşleri Başkanlığı)"tan:

KUTLU DOĞUM HAFTASI İLE CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASINI KUTLAMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

            Amaç

             MADDE 1 "“(1) Bu Yönetmeliğin amacı, her yıl kutlanan Kutlu Doğum Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftasında yapılacak çalışmalara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

            Kapsam

             MADDE 2 "“(1) Bu Yönetmelik, Kutlu Doğum Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftasında Başkanlık, merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatları tarafından yapılacak faaliyetleri kapsar.

            Dayanak

             MADDE 3 "“(1) Bu Yönetmelik, 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

            Tanımlar

             MADDE 4 "“(1) Bu Yönetmeliğin uygulamasında;

             a) Başkanlık: Diyanet İşleri Başkanlığını,

             b) Komisyon: Kutlu Doğum Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftasında merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatında kurulan komisyonları,

             c) Vakıf: Türkiye Diyanet Vakfını,

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Başkanlık Merkez Teşkilatının Kutlama Faaliyetleri

            Kutlanacak haftalar

             MADDE  5 "“(1) Başkanlıkça her yıl 14-20 Nisan tarihleri Kutlu Doğum Haftası, 01-07 Ekim tarihleri Camiler ve Din Görevlileri Haftası olarak kutlanır.

            Başkanlık merkez teşkilatının kutlu doğum haftası faaliyetleri

             MADDE 6 "“(1) Komisyon kararı doğrultusunda Kutlu Doğum Haftası sebebiyle merkez teşkilatı tarafından gerçekleştirilebilecek faaliyetler şunlardır:

             a) İslam Dininin itikat, ibadet ve ahlak konularında toplumun tüm kesimlerini aydınlatıcı faaliyetler gerçekleştirmek,

             b) Kutlu Doğum Haftasına ilişkin sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunmak, sempozyum konferans panel ve buna benzer etkinlikler düzenlemek,

             c) Kur"an kursları öğrencileri ve din görevlileri arasında mesleki ve kültürel alanda düzenlenecek yarışmalarla ilgili usul ve esasları  belirlemek.

             (2) Merkez, taşra ve yurt dışında düzenlenen konferans, panel, sempozyum, forum ve diğer etkinlikler Başkanlık internet sitesinde duyurulur.

            Başkanlık merkez teşkilatının camiler ve din görevlileri haftası faaliyetleri

             MADDE 7 "“(1) Komisyon kararı doğrultusunda Camiler ve Din Görevlileri Haftası sebebiyle  merkez teşkilatı tarafından gerçekleştirilebilecek faaliyetler şunlardır:

             a) İslam Dininin itikat, ibadet ve ahlak konularında toplumun tüm kesimlerini aydınlatıcı faaliyetler gerçekleştirmek,

             b) Camiler ve Din Görevlileri Haftasına ilişkin sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunmak, sempozyum konferans panel ve buna benzer etkinlikler düzenlemek,

             c) Kur"an kursları öğrencileri  ve din görevlileri arasında mesleki ve kültürel alanda düzenlenecek yarışmalarla ilgili usul ve esasları  belirlemek.

             (2) Merkez, taşra ve yurt dışında düzenlenen konferans, panel, sempozyum, forum ve diğer etkinlikler Başkanlık internet sitesinde duyurulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başkanlık Taşra ve Yurtdışı Teşkilatının Kutlama Faaliyetleri

            Taşra ve yurtdışı teşkilatının kutlu doğum haftası ile camiler ve din görevlileri haftası faaliyetleri

             MADDE 8  "“(1) Komisyon kararı doğrultusunda Kutlu Doğum Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftasında mahalli şartlar ve mali imkanlar dikkate alınarak Başkanlık taşra ve yurtdışı teşkilatı tarafından gerçekleştirilebilecek faaliyetler şunlardır:

             a) İslam Dininin itikat, ibadet ve ahlak konularında toplumun tüm kesimlerini aydınlatıcı faaliyetler ile camii içi diğer faaliyetleri gerçekleştirmek,

             b) Haftalara ilişkin sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunmak, sempozyum, konferans, panel ve buna benzer etkinlikler düzenlemek,

             c) Camilerin inşa, bakım onarım ve temizlik gibi hizmetlerine katkı sağlayarak yararlı faaliyetleriyle temayüz eden kişi, dernek ve vakıfları tespit ederek teşekkür belgesi vermek,

             ç) Camiler ve Din Görevlileri Haftası  boyunca halkın, mahalli vakıf ve derneklerin de katkısıyla camilerin bakım onarım ve temizliği için kampanyalar açmak ve bu kuruluşların hafta ile ilgili çalışmalara iştirakini sağlayıcı tedbirleri almak,

             d) Din görevlilerinin kişisel ve mesleki gelişimine yönelik faaliyetlerde bulunmak, hat, tezhip, ebru ve buna benzer sanat alanlarında becerisi olan görevlilerin çalışmalarını değerlendirmek amacıyla sergi açmak, çeşitli başarılarıyla ön plana çıkmış din görevlilerine teşekkür ve takdir belgesi vermek,

             e) Kur"an kursları öğrencileri ve din görevlileri arasında mesleki ve kültürel alanda yarışmalar düzenlemek.

            Kutlamalarla ilgili yurtdışı etkinlikleri

             MADDE 9 "“(1) Başkanlıkça yurt içinde düzenlenen etkinliklerden mahalli şartlara göre yapılması uygun görülenler, yurt dışında Din Hizmetleri Müşavirlik ve Ataşeliklerince de yürütülür.

             (2) Misyon şeflerinin uygun görmesi halinde ilgili ülke şartlarına göre belirlenecek farklı etkinlikler de kutlama programına alınabilir.

            Faaliyetlerin icrasında uyulacak ilkeler

             MADDE 10 "“(1) Kutlu Doğum Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftasında gerçekleştirilmesi planlanan bütün etkinlikler, yer ve zaman belirtilerek yurt içinde mülki amirin, yurt dışında misyon şefinin bilgisi ve onayı ile yürürlüğe konur.

             (2) Başkanlık, haftalarda gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin olarak Türkiye Diyanet Vakfı ve diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile işbirliği yapabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Komisyonların Oluşumu ve Görevleri

            Komisyonun oluşumu ve çalışması

             MADDE 11 "“(1) Başkanlık merkezinde Diyanet İşleri Başkanının veya ilgili başkan yardımcısının başkanlığında Din İşleri Yüksek Kurulundan bir üye, Din Hizmetleri, Din Eğitimi, Dini Yayınlar, Dış İlişkiler, Personel Dairesi Başkanları, Türkiye Diyanet Vakfı mütevelli heyetinden bir üye ve Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdüründen müteşekkil  Kutlu Doğum Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası Komisyonu oluşturulur. Komisyon,  komisyon başkanının daveti üzerine çoğunlukla toplanır ve katılanların çoğunluğu ile karar alır. Eşitlik halinde Başkanın tarafı yönünde karar alınmış sayılır. Komisyon kararları Diyanet İşleri Başkanının onayı ile yürürlüğe girer. Komisyonun Sekreterya işlerini Din Hizmetleri Dairesi Başkanlığı yapar.

             (2) Başkanlık taşra teşkilatında, müftünün başkanlığında müftü yardımcısı, vaiz, müdür, murakıp, uzman, Kur"an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım olarak görev yapanlar arasından, müftünün teklifi ve mülkî âmirin onayı ile başkan ve Vakıf şubesinden bir temsilci dâhil altı asil, iki yedek üyeden müteşekkil İl/İlçe Müftülüğü Kutlu Doğum Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası Düzenleme Komisyonu oluşturulur. Komisyon, komisyon başkanının daveti üzerine çoğunlukla toplanır ve katılanların çoğunluğu ile karar alır. Eşitlik halinde komisyon başkanının tarafı yönünde karar alınmış sayılır. Komisyon kararları mülki amirin onayı ile yürürlüğe girer. Komisyonun Sekreterya işlerini müftülük yapar.

             (3) Yurt dışında ise Din Hizmetleri Müşaviri/Ataşesinin başkanlığında sürekli veya geçici görevle yurt dışında görev yapan Başkanlık personelinden dört, ilgili sivil toplum kuruluşlarından iki kişi olmak üzere Müşavir/Ataşenin teklifi ve misyon şefinin onayı ile başkan dahil altı asil, iki yedek üyeden müteşekkil Din Hizmetleri Müşavirliği/Ataşeliği Kutlu Doğum Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası Düzenleme Komisyonu oluşturulur. Komisyon, komisyon başkanının daveti üzerine çoğunlukla toplanır ve katılanların çoğunluğu ile karar alır. Eşitlik halinde komisyon başkanının tarafı yönünde karar alınmış sayılır. Komisyon kararları misyon şefinin onayı ile yürürlüğe girer. Komisyonun Sekreterya işlerini Din Hizmetleri Müşavirliği/Ataşeliği yapar.

            Başkanlık merkez teşkilatında kurulan komisyonun görevleri

             MADDE 12 "“(1) Başkanlık merkez teşkilatında kurulan komisyon, Kutlu Doğum Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftasında gerçekleştirilecek  sosyal ve kültürel etkinlikler ile bu etkinliklerin ilke ve hedeflerini belirler.

             (2) Komisyon, belirlenen alanlarda faaliyette bulunmak üzere alt komisyon kurabilir.

            Taşra ve yurtdışı  teşkilatında kurulan komisyonların görevleri

             MADDE 13 "“(1) Taşra ve yurtdışı komisyonlarının görevleri şunlardır:

             a) Merkez komisyonunca belirlenen Kutlu Doğum Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftasında düzenlenecek etkinlikler arasından mahalli imkanlar çerçevesinde yapılabilecekleri tespit ederek planlama yapmak, planlaması yapılan etkinlikler ile ilgili programı Başkanlığa bildirmek ve bu planları uygulamak,       

             b) Başkanlıkça haftalarla ilgili olarak verilecek diğer hizmetleri yürütmek.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

            Yürürlük

             MADDE 14 "“(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Yürütme

             MADDE 15 "“(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Diyanet İşleri Başkanlığının bağlı olduğu Devlet Bakanı yürütür.


http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/02/20100213-7.htm

KUTLU DOĞUM HAFTASI KISA ÖZET
http://ahmetdursun374.blogcu.com/bizzat-kutlu-dogum-haftasi-kisa-ozet/3376489
------
FETHULLAH"IN KUTLU DOĞUMU
http://ahmetdursun374.blogcu.com/fethullah-in-kutlu-dogumu-ve-haftasi/7040340
---------
Kutlu Doğuma zorunlu öğrenci...
http://ahmetdursun374.blogcu.com/kutlu-doguma-zorunlu-ogrenci/7040366
**************
KAYNAK:
http://ahmetdursun374.blogcu.com/oha-kutlu-dogum-yonetmeligi/7106793
***************
Türban modelleri ve yaratıcıları.
http://ahmetdursun374.blogcu.com/turban-modelleri-ve-yaraticilari/7144769

Çevrimdışı ahmetdursun

 • KURUCU
 • KATILIMCI
 • *
 • İleti: 21.712
 • Puan: +98/-5
 • Cinsiyet: Bay
  • Her yaş güzeldir.Değerini geç anlasakta.
İslamiyet'te kandil geceleri yoktur!
« Yanıtla #10 : Kasım 13, 2010, 11:55:01 ÖS »
"İslamiyet'te kandil geceleri yoktur!"

Peygamberin ana rahmine düştüğü gece diye gece olur mu?

İlahiyatçı İhsan Eliaçık Bloomberg HT"de "Gülin Yıldırımkaya ile HT Gündem" programında Yıldırımkaya"nın sorularını yanıtladı.

Daha önce Haberturk.com"dan Hande Köseoğlu"na verdiğiniz röportajda, kurban kesmenin Şaman kültürü olduğunu, İslamiyet"le ilgisi olmadığını, sadece Hacca gidenler ve  yakınlarının kesmesi gerektiğini söylediniz. Şaman kültüründen gelip de bizim İslamiyetle ilgili sandığımız başka ne var?

Herkesin kurban kesmesi gerekmiyor, dinde böyle bir mecburiyet yoktur. Hacca gidenler kurban kessin yeter. Eğer çok yardım etmek isteniyorsa birbirlerinin borçlarını ödesinler, faturalarına yardımcı olsunlar, sokak çocuklarına sahip çıksınlar"¦Bir sürü yardım edilebilecek, dayanışma gösterilebilecek, yardımlaşılabilecek yer var. Ben daha önce de ifade etmiştim: Türkiye"de bir derin din var, bir de görünen din var. Nasıl ki derin devlet var bir de görünen devlet var dinde aynen öyle, derin din 2000 yıldır değişmeyen Şamanizm"dir. İnsanlar değiştiklerini zannederler ama değişmez. Türkiye"de en güçlü ritüeller, Şaman ritüelleridir.  Şamanlığın temelini de oluşturan beş şey var ve bunun üzerine bir İslami kılıf geçirilmiştir. Birincisi Gök Tanrı inancıdır, ikincisi Gökte Tanrı yerde Şaman inancıdır yani "˜hoca, şeyh, pir, veli, evliya, baba, dede" bunların hepsi, eski Şamanlar"ın yerine geçmiştir. Şamanizm"de din adamı olmazsa olmazdır, tek başına Tanrı"ya ibadet edemezsin muhakkak bir aracıya ihtiyacın vardır. Üçüncüsü atalar kültüdür, atalara bağlılık esastır, doğru onlardadır, atalar şu anda türbelerde yatmaktadır ve türbelere hücumun sebebi bu atalar kültüdür.

O zaman türbe ve adak kültürü de Şamanizm"e dayanıyor?

Evet,  buna bağlı olarak ataların hatıraları kutsal gün ve gecelerde yaşamaktadır ve kandil geceleri de oradan geliyor. Her bir kandil gecesinde bir atanın, ulunun anılmasıdır ve bu İslami dönemde Hz. Muhammed"e dönüşmüştür. Hz. Muhammed"in ana rahmine düştüğü gece diyor. Böyle bir gece olur mu? Her şeyden evvel bu ayıptır. Bu eski kültürden İslami kılıfa dönüşmüş bir söylemdir.

Kadir Gecesi"ni bu söyleminiz dışında mı tutuyorsunuz sadece kandillerden mi bahsediyorsunuz?

Kadir Gecesi var evet ama o da bizde bilinen anlamında değil. Esasen Kadir Gecesi"nde kandil kutlaması yapılmaz. Kadir Gecesi demek, Kuran"ın size indiği gece demektir ve toplanıp kutlamaya gerek yoktur. Kuran"ı okursunuz ve sizin ruhunuza, vicdanınıza Kuran inmeye başlar. "˜ Bu ışığı gördüm ve bundan sonra böyle yaşayacağım" dediğiniz andan itibaren sizin Kadir Geceniz başlamıştır. Dördüncüsü de kurban kesmektir, Şamanizm"de kurban kesmek dinin direğidir. Namaz yoktur, Kâbe yoktur, kıble yoktur her yerde kurban vardır.

O zaman kurban Şamanizm"de biraz İslamiyet"teki namazın yerine denk geliyor diyebilir miyiz?

Evet, biraz öyle gibidir. Beşincisi de domuz eti yememektir. Eski Türk takviminde domuz yılı vardır, uğursuzdur ve o yılda domuz eti yenmez. Bu saydıklarımdan bazıları İslam"da da var, hacda kurban kesmek, domuz eti yememek vb. Fakat bunlar Şamanizm"deki gibi değil. Şamanizm de bütün bunları yapmanın bize sevap kazandıracağını ve bütün günahlardan arınılacağını söyler. Siz türbeye gittiğinizde, kandil gecesine katıldığınızda, hayvanın kanını akıttığınızda, domuz etini yemediğinizde günahlarınızdan tamamen arınırsınız. Her günah işledikten sonra siz bunları yaptığınızda temizlenirsiniz. İslamiyet"te böyle bir şey yok.

Kandil geceleri için "˜"˜Peygamberimizin ana rahmine düştüğü gece" diye anılıyor böyle gece olur mu?" dediniz. Peki, kandil gecelerini kim çıkarmış?  Bu geceyi kutlama nereden gelmiş ve kandil gecelerinde ne yapmamız gerekiyor?

Bunlar Hz. Peygamber zamanında yoktu. Sahabeden kimse kandil gecelerinde bir araya gelip kutlama yapmamıştır. Bunalar sonraki yıllarda imparatorlukların etrafındaki saray ulemasının halkı mabetlere toplamak ve orada denetimi sağlamak için icat ettikleri gecelerdir. Zaten mabetler namaz kılmak için yapılmamıştır, imparatorluğun gücünü göstermek için açılan tapınaklardır. Allah"ın gücünü görmek istiyorsanız Sultan Ahmet Camii"ne bakmaya gerek yok, gökyüzü çatı yeryüzü döşektir. Gökyüzüne bak Allah"ın büyüklüğü oradadır. Camiler imparatorun gücünü göstermek için yapılmıştır ve halk orada toplanır cuma namazlarında, kandil gecelerinde itaate alıştırılır. İşin kökenine gittiğiniz zaman yani Mekke ve Medine"de Peygamberimizin saf uygulamasına gittiğimiz zaman bunların hiçbirini göremezsiniz.

O zaman böyle bir şeyi kutlamamız mı gerekir? Kandil Gecesi"ni normal bir gün gibi o günde normal ibadetini sürdürerek geçirmeli diyorsunuz öyle mi?

Kandil gecelerinin dini hiçbir değeri yoktur ama sosyolojik değeri vardır. Halkımız o günlerde mabetleri doldurmaktadır, sosyolojik bir olaydır, insanlara "˜dağılın gidin" demenin de bir anlamı yok, madem oraya toplandı insanlar bir şeyler anlatmak lazım denilebilinir. Ama bu sosyolojik açıdan, örfen bir şey ifade eder. Allah "˜neden kandil gecelerinde camilerde toplanmadınız, bana şu kadar ibadet etmediniz?" diye kimseye sormaz. Böyle bir mükeffelliyetimiz yoktur. Akıp gelen tarihsel kültürden kopmak istemiyorsanız bunlara katılırsınız. Bunun kökeni İslamiyet değil, Asya halklarının, Mezopotamya havzasında yaşayan halkların kültürüdür.


Video 1 için tıklayınız...
http://video.haberturk.com/video/index/45059
------
Video 2 için tıklayınız...
http://video.haberturk.com/video/index/45060
--------
Video 3 için tıklayınız...
http://video.haberturk.com/video/index/45061
--------
Video 4 için tıklayınız...
http://video.haberturk.com/video/index/45062
---------
Video 5 için tıklayınız...
http://video.haberturk.com/video/index/45063
--------
Video 6 için tıklayınız...
http://video.haberturk.com/video/index/45064

http://www.haberturk.com/polemik/haber/571137-islamiyette-kandil-geceleri-yoktur-

Çevrimdışı ahmetdursun

 • KURUCU
 • KATILIMCI
 • *
 • İleti: 21.712
 • Puan: +98/-5
 • Cinsiyet: Bay
  • Her yaş güzeldir.Değerini geç anlasakta.
Aksaray'da 17 bin 210 çocuk Kutlu Doğum sınavına girdi.
« Yanıtla #11 : Nisan 24, 2012, 02:02:35 ÖÖ »
Aksaray'da 17 bin 210 çocuk Kutlu Doğum için okudukları kitaptan sınava girdi

AKSARAY - 22 Nisan 2012

Aksaray Eğitimciler Derneği, Aksaray Müftülüğü ve Aksaray Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kutlu Doğum Haftası çerçevesinde kitap okuma yarışması düzenlendi.


Aksaray il merkezi, 5 ilçe, köy ve kasabalarda gerçekleştirilen sınava 17 bin 210 çocuk katıldı.

Sınava giren 17 bin 210 çocuğun içerisinde 4 tane de engelli yer aldı. Onlar da akranlarından geri kalmayıp sınavda mücadele etti. Sınavda, gönüllü gözetmen olarak yaklaşık 550 öğretmen görev yaptı. Sınavda öğrencilere 63 soru soruldu. Sınav sonunda dereceye girecek 63 öğrenciye ödül verilecek.

Aksaray İl Milli Eğitim Müdürü Lütfiye Deneri, sınav yapılan okulları gezerek öğrencilerle sohbet etti. Uygulamanın çok güzel olduğunu, okuma alışkanlığını artıracağını söyledi.

Aksaray Eğitimciler Derneği Başkanı Menderes Akdere, "Bugün burada 2 güzelliği bir arada yaşıyoruz. Hem çocuklarımız Efendimiz"in hayatını öğrenmiş oluyorlar, hem de 17 bin 210 tane çocuğu okumaya teşvik etmiş olduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.
f5haber

***

Milli Eğitim'den "gül" gibi etkinlik
 

Niğde Milli Eğitim Müdürlüğü Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla gül dağıttı.

Niğde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kutlu Doğum Haftası nedeniyle kamu kurum, esnaf ve vatandaşlara gül dağıtıldı. Endüstri Meslek Lisesi ve İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından dağıtılan güller vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

Kamu kurum ve kuruluşlarını öğretmenleri ile beraber ziyaret eden öğrenciler üzerinde hadislerin bulunduğu gülleri hediye ettiler. Vali Alim Barut'u da makamında ziyaret eden öğrenciler; sırasıyla Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, Cumhuriyet Başsavcısı Hayreddin Akçıl, Defterdar Yardımcısı Savaş Yılmaz'ı da ziyaret ettiler.


Banka, esnaf ve hastanedeki hastaların da Kutlu Doğum Haftasını gülle kutlayan öğrenciler gittikleri her yerde büyük ilgi gördü.
Öğrenciler son olarak İl Milli Eğitim Müdür vekili M. Ali Durak'ı da makamında ziyaret etti. Müdür Vekili Durak, amaçlarının güllerin üzerinde bulunduğu hadislerle Hz. Peygamber'in doğumunu hatırlatmak olduğunu söyledi. Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla 17 Nisan Salı (bugün) saat 10.00"da düzenlenecek programı herkesi davet eden Durak, "Bu yıl Kutlu Doğum Haftasının ana teması kardeşliktir.

Eğitimcilerimizin, velilerimizin ve öğrencilerimizin değerler eğitimi kapsamında bu temayı en iyi şekilde uygulayacaklarını umuyorum" diye konuştu.
http://nigde.meb.gov.tr/haberler/haber38.html

***

Muhammed'in hayatını okumadan evvel topraklarımız vardı.

Çevrimdışı ahmetdursun

 • KURUCU
 • KATILIMCI
 • *
 • İleti: 21.712
 • Puan: +98/-5
 • Cinsiyet: Bay
  • Her yaş güzeldir.Değerini geç anlasakta.
İslam’ın Kanıtsız Dönemi
« Yanıtla #12 : Ağustos 14, 2012, 03:50:53 ÖS »
İslam’ın Kanıtsız Dönemi

Önsöz

Bu derlemenin konusu olan “İslam’ın Kanıtsız Dönemi“ ya da “İslam’ın ilk dönemlerindeki İslami kaynakların yokluğu“, çeşitli İnternet sitelerindeki yazılardan birleştirilerek oluşturulmuştur.

İslam’ın içinden çıktığı toplumların gerçek tarihini doğru olarak bilmenin mümkün olmadığı; gerçek İslam tarihinin bilinmesinin önündeki en büyük engelin İslam’a atfedilen tarih olduğu; bu tarihi, İslam'ın kendisi ve Muhammed hakkındaki bilgilerin sadece İslam'ın kendisinden kaynaklandığı öne sürülmektedir.

Yine klasik İslam tarihine göre Muhammed'in yaşadığı dönemde tüm Arabistan Yarımadası’nı ve 4 halife döneminde de Anadolu'nun neredeyse yarısını, Mısır'ı, İran'ın tamamını ele geçirmiş olan İslam devleti ve onun ideolojik, siyasal ve toplumsal dinamizmini yaratan İslam dini ile ilgili "tarafsız" herhangi bir belgenin, kaynağın olmayışı (en azından şimdilik ortaya çıkmamış olması) bu dönemi savunmayı zorlaştırmaktadır.

Gerçek İslam tarihi, mevcut İslam tarihini destekleyen veya reddeden kanıtlarla karşılaşılmadıkça kanıtlamayacaktır. İslam’ın kanıtsız dönemi için; “o dönemde yazı var mıydı?” diye sorulabilir. Ancak anılan komşu ülkelerde yazılı belgelerde İslam’dan söz edilmemektedir. Tarih, ülkelerdeki karşılıklı belgelerle yazıldığından, İslam’ın ilk 150 yılı için kanıt yokluğunun, yokluğun kanıtı olarak kabul edilmek durumunda kaldığı söylenebilir…

Yöntem olarak, 9., 10. Yüzyıl’da ortaya çıkmış olan İslam Literatürünün etkisinde kalmayarak ve sadece elde bulunan eşzamanlı tarihi belgelere dayanarak konunun irdelenmesi ve eleştiriyle tartışmaya açık bir derleme yazısının ortaya çıkması amaçlanmıştır.

Derleme yazısı ektedir.

Çevrimdışı ahmetdursun

 • KURUCU
 • KATILIMCI
 • *
 • İleti: 21.712
 • Puan: +98/-5
 • Cinsiyet: Bay
  • Her yaş güzeldir.Değerini geç anlasakta.
Tarihte İlk Kutlu Doğum Haftası'nı kim düzenledi?
« Yanıtla #13 : Nisan 01, 2013, 03:13:19 ÖS »
Tarihte Kutlu Doğum Haftası'nı ilk kez düzenleyenler kimlerdi?

Mısır’da devlet kurmuş Fatimilerin ilk kutlu doğum etkinliğini düzenledikleri ortaya çıktı. Hz. Ömer zamanında İslam devletinin toprakları arasına katılan Mısır’da Kıpti Hıristiyanlar, Nevruz-ı Kıpti adını verdikleri bir kutlama törenleri yaparlardı. Müslüman idareciler bu kutlamaları hoşgörü ile karşılar müdahalede bulunmazlardı. Ancak su ve ateş oyunlarının çoğalması ulemanın tepkisine neden olmuş, bu kutlamaların şehir dışında yapılması istenmiştir.

Tarihçi İbrahim Hassan’a göre Mısır Fatimi  Muizz’in 973’teKahire’yi almasının Hz peygamberin doğum gününe denk gelmesiyle şölen yapılmasını istemişti.

İlk mevlit töreninin yapıldığı Kahire’deki bu geleneği Selahaddin Eyyubi’de devam ettirmişti. Zengi ve Erbil atabeylikleride bu kutlamalrı devam ettirmiş, Adana ve yöresinde kurulan Ramazanoğullarının Osmanlı Devleti’ne geçmesi ile Osmanlı padişahları da kutlu doğum etkinliklerini bazı zamanlarda sürdürmüşlerdir.

dünyabülteni

Ramazanoğlu Beyliği Misis ve Adana yöresinde kurulmuş bir Anadolu beyliğidir.
http://www.bedencoins.com/harita_16_tr.swf

Adana'nın kültürü - Çukurova Üniversitesi
http://adana.cukurova.edu.tr/kultur.asp

Çevrimdışı ahmetdursun

 • KURUCU
 • KATILIMCI
 • *
 • İleti: 21.712
 • Puan: +98/-5
 • Cinsiyet: Bay
  • Her yaş güzeldir.Değerini geç anlasakta.
Kutlu Doğum ve 15 Nisan Türkiye Akromegali (Dev Hastalığı) Günü...
« Yanıtla #14 : Aralık 12, 2013, 12:06:17 ÖÖ »
15 Nisan Türkiye Akromegali (Dev Hastalığı) Günü...

15 Nisan Kutlu Doğum haftasında Muhammed'in doğum günü kutlamalarını içine aldığı gündür...


Ağaçta, böcekte, petekte Allah yazısını görüp ilahi adalet diyenlere soru…

İddialarınız doğruysa bu da ilahi adalet olmalı, üstelik her iki durum için de 15 Nisanı belirlemek AKP tarafından keşfedilmiştir.


İlahi adalet tecelli etmiştir. Öyleyse Allah vardır diyebilir miyiz?

Akromegali Hastasını ve Hastalığını tanıyalım-İNDİR

A. Dursun***

Bilinmeyen Yönleriyle Hz. Muhammed'in Ölümü, Arif Tekin
http://toplumsalbilinc.org/forum/index.php?topic=21690.0

15 Nisan 2013 Pazartesi günü Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında geliri yapımı devam eden Müftü Bestami Aksu Yatılı Kur'an Kursu için kullanılacak olan kermes açılışı yapıldı.
http://www.osmaniyemuftulugu.gov.tr/detay.asp?id=199
---
Hz. Muhammed'in doğum günü için mevlit
MADAY-DER tarafından Kutlu Doğum Haftası kapsamında mevlit verildi.
15 Nisan 2013
http://www.yuksekovaguncel.com/guncel/hz-muhammedin-dogum-gunu-icin-mevlit-h41552.html
---
KUTLU DOĞUM HAFTASI ETKİNLİKLERİ Yayın tarihi: 15.05.2013 - 11:12

Kutlu doğum haftası 2013 yılında Rebiülevvel ayının 12.gecesi olan Miladi Takvime göre 14 Nisan 2013 tarihine denk gelmektedir..
http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/12/01/747720/icerikler/kutlu-dogum-haftas-etkinlikleri_589008_gorme_engelli.html
---
Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında Ankara Kocatepe Camii Konferans Salonu’nun da 15-17 Nisan 2011 tarihleri arasında 3 gün boyunca "Hz. Peygamber ve Merhamet Eğitimi" konulu sempozyum düzenlendi. Hacı Bayram Camii İmam Hatibi Yunus Kaçan'ın açılış Kur'an-ı ile başlayan sempozyumda Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez bu yıl ki Kutlu Doğum Haftasının ana temasını neden merhamet olarak belirlediklerini anlattı.
diyanet.gov.tr
---
15 Nisan Türkiye Akromegali (Dev Hastalığı) Günü
İşte Sağlık Bakanlığı erken tanının önemini vurgulamak amacıyla 15 Nisan’ı ‘Akromegali Günü’ ilan etti. Her yıl bu hastalığa dikkat çekmek ve toplumu bilinçlendirmek için çeşitli organizasyonlar düzenleniyor. Akromegali hastalarını bir araya getirmek amacıyla 2008’de kurulan Akromegali ile Yaşam Derneği de bu konuda toplumda farkındalık yaratmak için pek çok çalışma yapıyor. Bu sene de Gen İlaç katkılarıyla gerçekleştirilen farkındalık projesi kapsamında ülkenin 7 bölgesinde 10 ilde hizmet veren 12 endokrinoloji uzmanı, yaptıkları söyleşilerle akromegaliyle ilgili bilinmesi gerekenleri illerindeki yerel medya mensuplarıyla paylaştı.
http://haber.gazetevatan.com/buyume-hastaligi-akromegali/530216/41/saglik

***

53 yıl önce ölen Fransız güreşçi Maurice Tillet'in, ünlü animasyon karakter Şrek'e benzerliği ile çok şaşırtıcı. Hatta bazı web siteleri Maurice Tillet'den "gerçek hayattaki Shrek" diye bahsediyor.

Maurice Tillet 1903 yılında Fransa'da doğdu. Son derece normal bir çocuktu ve küçüklüğünde aktör olmak istiyordu. Çevresinde zeki biri olarak bilinirdi, şiirleri vardı, hakkında söylenenlerden biri de 14 dil konuşabildiğiydi.
20'lerinde Tillet'ye akromegali musallat oldu. Büyüme hormonunun aşırı salgılanmasıyla ortaya çıkan bu hastalık, kemiklerin ve iç organların aşırı genişlemesine, dolayısıyla vücutta deformasyona yol açıyor. Tillet'nin de tüm bedeninde şekil bozuklukları ortaya çıktı.

http://www.turkhackteam.net/garip-olaylar-16/639621-iste-gercek-shrek.html
---
Hastalığın tanısı genellikle 40-50 yaş arasında konulur; ancak akromegali belirtileri kolayca gözden kaçabildiğinden bazen semptomların başlaması ile hastalığın tanısı arasında 8-12 yıl geçtiği görülebilir.
http://www.wardom.org/anormal-buyume-hastaligi-akromegali-nasil-olusuyor-476031/

Çevrimdışı ahmetdursun

 • KURUCU
 • KATILIMCI
 • *
 • İleti: 21.712
 • Puan: +98/-5
 • Cinsiyet: Bay
  • Her yaş güzeldir.Değerini geç anlasakta.
'Günaha sokuyorsun' deyip otobüse almadılar.
« Yanıtla #15 : Aralık 12, 2013, 12:29:59 ÖÖ »
'Günaha sokuyorsun' deyip otobüse almadılar.

12 Haziran 2012

Genç kız, çarşaflı kadın ve sarıklı-cübbeli erkeklerin sözlü saldırısına uğradı.

İstanbul Fatih’te eşofmanlarıyla belediye otobüsüne binmek isteyen 21 yaşındaki Yağmur Yılmaz, bir grup çarşaflı kadın ve sarıklı-cübbeli erkek tarafından “Bizi günaha sokuyorsun” denilerek otobüsün içine alınmadığını söyledi.


Resim

Evrensel gazetesinin haberine göre geçen yıl şortla bindiği otobüste “çıplak bacaklarınla bu otobüste oturamazsın” diyen bir kişinin saldırısına uğrayan 19 yaşındaki Nurcan İbrahimoğlu’nun yaşadıklarına benzer bir olay yaşandı.

Pazar günü olduğu için üzerinde eşofmanları ve tişörtüyle işe gittiğini belirten Yılmaz, Edirnekapı’da bulunan üst geçitte, Vezneciler yönüne giden bir belediye otobüsüne binmek isterken engellendiğini anlattı.

Genç kadın, otobüs merdivenlerine yönelmek üzereyken, aralarından sarıklı-cübbeli erkeklerin ve çarşaflı kadınların bulunduğu 15 kişilik bir grup tarafından otobüse bindirilmediğini belirtti. Kadınların otobüs merdivenlerinde önünü keserek, “Sen bu otobüse binemezsin” dediklerini aktaran Yağmur Yılmaz, bunun üzerine kendisini engelleyen kadınlara “Bu otobüse binmek herkesin hakkıdır” dediğini, ancak kadınların “Eğer sen binersen biz günaha gireriz, bizi günaha sokuyorsun” diye yanıt verdiklerini söyledi.

Gruptaki sarıklı ve cübbeli erkeklerin de kendisine sözlü tacizde bulunarak, “Başı açık, yazık yazık şuna bak!” şeklinde sözler sarfettiklerini kaydeden Yağmur Yılmaz, otobüsün içindeki başka yolcuların ve durakta kendisi gibi otobüs bekleyen başı açık kadınların olduğuna, ancak hiç kimsenin tepki vermediğine dikkat çekti. Yılmaz, aynı şekilde otobüs şoförünün de yaşananlar karşısında tepkisiz kaldığını vurguladı.

aksam.com.tr

Çevrimdışı ahmetdursun

 • KURUCU
 • KATILIMCI
 • *
 • İleti: 21.712
 • Puan: +98/-5
 • Cinsiyet: Bay
  • Her yaş güzeldir.Değerini geç anlasakta.
Kandil gecesi diye birşey yoktur! Prof. Dr. Bayraktar Bayraklı
« Yanıtla #16 : Haziran 15, 2014, 06:08:44 ÖS »
Kandil gecesi diye birşey yoktur! Prof. Dr. Bayraktar Bayraklı

<a href="http://www.youtube.com/watch?v=QKtnv0kVhGQ" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?v=QKtnv0kVhGQ</a>İstanbul Radyosu'nun ilk naklen yayını, 3 Şubat 1932'de[1] Atatürk'ün isteği ile Ayasofya Camii'nden Kadir Gecesi okunan Türkçe ezanla başlamış ve Mevlit'le devam etmiştir.

İlk yayınlar akşam saatleri yapılmakta ve 5 saatle sınırlıydı.

İş Bankası ve Anadolu Ajansı'nın 150 bin liralık sermayenin %70'ine sahip olması kaydıyla; Gümüşhane Milletvekili Cemal Hüsnü Taray, Falih Rıfkı Atay ve Sedat Nuri Bey tarafından 8 Eylül 1927 tarihinde "Türk Telsiz Telefon Anonim Şirketi" kuruldu.

http://toplumsalbilinc.org/forum/index.php?topic=18561.0

İşgaldeyken kimsenin kandilini kutlamıyorum ve kutlama kabul etmiyorum.
http://toplumsalbilinc.org/forum/index.php?topic=22440.0

Çevrimdışı ahmetdursun

 • KURUCU
 • KATILIMCI
 • *
 • İleti: 21.712
 • Puan: +98/-5
 • Cinsiyet: Bay
  • Her yaş güzeldir.Değerini geç anlasakta.
Kutlu Doğum'dan Kutlu Sapkınlığa...!
« Yanıtla #17 : Nisan 15, 2015, 10:59:57 ÖÖ »
Kutlu Doğum'dan Kutlu Sapkınlığa...!

İstanbul Ümraniye’de bulunan Ticaret Odası İlkokulunun zil sesi salavat duası olarak değiştirildi. Veliler ve eğitimciler duruma tepki gösterdi.

Tolga Alp TURGUT

İstanbul Ümraniye’de bulunan Ticaret Odası İlkokulunun zil sesi salavat duası olarak değiştirildi. Veliler ve eğitimciler duruma tepki gösterdi.


Ümraniye Ticaret Odası İlkokulu öğrencileri derslere “Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammed” sözlerinin bulunduğu salavat duasıyla girip çıkıyor. Okula giriş-çıkış ve teneffüs zilinin Kutlu Doğum Haftası sebebiyle değiştirildiği öne sürülürken Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından Kutlu Doğum Haftası sebebiyle yayımlanan 2011/22 no’lu genelgeyi aşan uygulama eğitimcilerin ve velilerin tepkisine yol açtı. Okulun velileri “Biz çocuğumuzu nereye gönderiyoruz? Böyle zil sesi mi olur?” derken, eğitimciler ise okul zil sesinin hiçbir şekilde sözlü olamayacağını söylüyor.
Videoyu izlemek için...

‘İDEOLOJİNİN BİR PARÇASI’
Evrensel’e konuşan Eğitim Sen İstanbul 2 No’lu Şube Hukuk Sekreteri Mehmet Aydoğdu, “Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında böyle bir uygulama yer almıyor” dedi.Afiş, şiir ve kompozisyon yarışmalarının Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri çerçevesinde yapıldığını aktaran Aydoğdu, “Burası herhangi bir cemaatin okulu değil, burası devlet okulu. Ticaret Odası İlkokulu müdürü açıkça eğitimde laiklik ilkesini çiğniyor” dedi. “6,7,8 ve 9 yaşındaki öğrencilere ideolojik baskı yapılıyor” diyen Aydoğdu, “Burada yapılan dayatmadır. Sünni İslam anlayışında olmayan öğrenciler ne yapacak? Velilere sormadan, eğitimcilere sormadan keyfi yapılmış bir uygulamayla karşı karşıyayız. İlçe Milli Eğitim Müdürüyle görüşerek konunun takipçisi olacağız. Öğrencilerimizin laik, bilimsel ve demokratik bir eğitim alması için çaba gösteriyoruz. Çağ dışı uygulamalarla eğitimin gericileştirilmesine müsaade etmeyiz” şeklinde konuştu.
evrensel.net


sincanmuftulugu

 

Son İletiler/Konular

Ynt: Modern Türkiyede Siyasi Düşünce Cilt 1-2-3 Tamamı 9 cilttir. Gönderen: ahmetdursun
[Ağustos 11, 2017, 01:04:46 ÖS]


TÜRK KÖYLÜSÜ Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Ağustos 11, 2017, 12:31:53 ÖÖ]


Hayvan yeminde GDO onayı-Konya Şeker 'GDO yok' dedi ceza aldı. Artık GDO serbest Gönderen: ahmetdursun
[Ağustos 03, 2017, 04:32:52 ÖS]


Ynt: ŞOK, ŞOK, ŞOK... YÖK'ten, Güzel sanatlar kapatılıyor genelgesi. Gönderen: ahmetdursun
[Ağustos 03, 2017, 03:41:47 ÖS]


BÜYÜKERŞEN’E KİM SALDIRDI ? Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Temmuz 30, 2017, 03:13:52 ÖS]


Ynt: Uzaysal Yönetim 2011 MD göktaşının dünya yakınından geçmesinin anımsattığı Gönderen: PLMPLM
[Temmuz 28, 2017, 08:42:38 ÖS]


HÖKÜMET Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Temmuz 21, 2017, 02:07:12 ÖS]


15 TEMMUZ’UN SİYASÎ AYAĞI Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Temmuz 17, 2017, 03:55:43 ÖS]


III.ABDÜLHAMİT’İN AJANDASI Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Temmuz 08, 2017, 06:53:43 ÖS]


Ynt: Uzaysal Yönetim 2011 MD göktaşının dünya yakınından geçmesinin anımsattığı Gönderen: PLMPLM
[Temmuz 06, 2017, 07:48:37 ÖS]


HZ ÖMER’İN DEVESİ Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Temmuz 04, 2017, 12:53:44 ÖS]


Ynt: Uzaysal Yönetim 2011 MD göktaşının dünya yakınından geçmesinin anımsattığı Gönderen: PLMPLM
[Temmuz 03, 2017, 05:41:02 ÖÖ]


Ynt: Uzaysal Yönetim 2011 MD göktaşının dünya yakınından geçmesinin anımsattığı Gönderen: PLMPLM
[Haziran 29, 2017, 07:05:44 ÖÖ]


AB'DE SONA DOGRU Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Haziran 28, 2017, 09:42:54 ÖÖ]


DİYALEKTİĞİN D’Sİ Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Haziran 24, 2017, 04:51:55 ÖS]


Ynt: Uzaysal Yönetim 2011 MD göktaşının dünya yakınından geçmesinin anımsattığı Gönderen: PLMPLM
[Haziran 23, 2017, 07:03:20 ÖÖ]


DOĞU PERİNÇEK’E Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Haziran 19, 2017, 12:53:46 ÖS]


NATO MERMER Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Haziran 17, 2017, 02:16:07 ÖÖ]


ERDEMİR Vakfı yöneticilerine dava açıldı. Gönderen: ahmetdursun
[Haziran 16, 2017, 12:46:14 ÖÖ]


MEŞRUİYET’İN M’Sİ Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Haziran 14, 2017, 02:11:14 ÖÖ]


Yargıtay, Erdemir Vakfı’nın üye ve emeklilerinden yapılan kesintilerin hırsızlık Gönderen: ahmetdursun
[Haziran 13, 2017, 01:31:47 ÖS]


Sanki Katar, Türkiye’yi topun ağzına koymak için seçilmiş, elinden geleni... Gönderen: ahmetdursun
[Haziran 07, 2017, 02:09:43 ÖS]


KATAR-MATAR Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Haziran 07, 2017, 12:55:03 ÖS]


III.ABDULHAMİT’İN 18 BRUMERİ Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Mayıs 29, 2017, 04:40:02 ÖÖ]


Şehit polisin arkadaşının kolunda dikkat çeken ayet. Gönderen: ahmetdursun
[Mayıs 28, 2017, 01:22:49 ÖÖ]


Michael Flynn'ın, lobicilik karşılığında aldığı Yarım Milyon Dolar ... Gönderen: ahmetdursun
[Mayıs 28, 2017, 01:14:25 ÖÖ]


Erdoğangiller’e hediye edilen, 25 milyon dolarlık petrol tankeri, Malta Dosyalar Gönderen: ahmetdursun
[Mayıs 28, 2017, 01:09:04 ÖÖ]


Pazarlama Gönderen: PLMPLM
[Mayıs 18, 2017, 03:15:10 ÖS]


İT BAYTARI Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Mayıs 12, 2017, 06:02:53 ÖÖ]


Paylaşımcılık Gönderen: PLMPLM
[Mayıs 08, 2017, 02:16:36 ÖS]


AKP’nin yediği haltların sorulularına kim bunların hesabını soracak? Gönderen: ahmetdursun
[Nisan 29, 2017, 02:08:50 ÖS]


MAL MEYDANDA Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Nisan 26, 2017, 04:11:12 ÖS]


DEVLET ULUS’A KARŞI (VII) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Nisan 26, 2017, 05:16:11 ÖÖ]


ERDOĞAN’I VURACAKLAR Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Nisan 24, 2017, 11:38:11 ÖS]


Ynt: Sait Başer ile Orhun Âbideleri ve Türk Töresi Üzerine Söyleşi Gönderen: PLMPLM
[Nisan 24, 2017, 06:29:04 ÖÖ]


Ynt: Sait Başer ile Orhun Âbideleri ve Türk Töresi Üzerine Söyleşi Gönderen: ahmetdursun
[Nisan 24, 2017, 12:09:35 ÖÖ]


Sait Başer ile Orhun Âbideleri ve Türk Töresi Üzerine Söyleşi Gönderen: PLMPLM
[Nisan 23, 2017, 04:58:35 ÖS]


DUR BAKALIM N’OLCEK ? Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Nisan 20, 2017, 02:12:21 ÖÖ]


DEVLET ULUS’A KARŞI (VI) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Nisan 18, 2017, 07:13:24 ÖÖ]


HAYIRLI OLSUN ! Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Nisan 17, 2017, 05:36:37 ÖS]


DEVLET ULUS’A KARŞI (V) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Nisan 14, 2017, 05:04:59 ÖÖ]


DEVLET ULUS’A KARŞI (IV) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Nisan 12, 2017, 07:25:38 ÖS]


AÇIK MEKTUP Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Nisan 10, 2017, 05:16:36 ÖS]


Ynt: Uzaysal Yönetim 2011 MD göktaşının dünya yakınından geçmesinin anımsattığı Gönderen: PLMPLM
[Nisan 08, 2017, 07:54:54 ÖS]


DEVLET ULUS’A KARŞI (III) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Nisan 08, 2017, 03:37:34 ÖÖ]


DEVLET ULUS’A KARŞI (II) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Nisan 04, 2017, 02:41:12 ÖÖ]


PARLAMENTARİZMİN P’Sİ Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Nisan 01, 2017, 05:23:41 ÖS]


DEVLET ULUSA KARŞI Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Mart 30, 2017, 11:15:00 ÖÖ]


URKUN Kirgizistandan bir ses Gönderen: PLMPLM
[Mart 27, 2017, 05:45:34 ÖÖ]


PISIRIKLIK FELSEFESİ Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Mart 21, 2017, 03:31:55 ÖÖ]


TRUMP ÖĞRETİSİ ve YENİ DÜNYA Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Mart 19, 2017, 08:44:03 ÖS]


DESTİCİ’NİN TESTİSİ Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Mart 16, 2017, 05:07:50 ÖÖ]


Başkaldırma ve Yarışma Gönderen: PLMPLM
[Mart 14, 2017, 11:43:46 ÖS]


SON ABDÜLHAMİT Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Mart 13, 2017, 12:59:22 ÖS]


HOLLANDA-MOLLANDA Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Mart 12, 2017, 05:33:20 ÖÖ]


KATİL KUMA Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Mart 08, 2017, 07:33:26 ÖÖ]


ULUSAL ÖZGÜRLÜK VE ADALET PROGRAMI (IV) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Mart 05, 2017, 07:07:15 ÖS]


ULUSAL ÖZGÜRLÜK VE ADALET PROGRAMI (III) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Mart 04, 2017, 07:40:35 ÖS]


N’OLACAK ŞU IRAK’IN HALİ ? Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Mart 04, 2017, 02:17:40 ÖÖ]


ULUSAL ÖZGÜRLÜK VE ADALET PROGRAMI (II) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Mart 02, 2017, 05:20:46 ÖÖ]


ULUSAL ÖZGÜRLÜK VE ADALET PROGRAMI Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Şubat 28, 2017, 11:56:51 ÖS]


MODA MİLLİYETÇİLİK (II) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Şubat 27, 2017, 11:54:46 ÖS]


MODA MİLLİYETÇİLİK Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Şubat 24, 2017, 01:01:36 ÖÖ]


NEDEN DEĞİL, ‘NASIL’ BİR HAYIR Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Şubat 22, 2017, 01:07:56 ÖÖ]


KRİZİN K’SI (II) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Şubat 20, 2017, 12:39:51 ÖÖ]


KRİZİN K’SI Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Şubat 18, 2017, 03:13:46 ÖS]


FRANSA’DA BAŞKANLIK (VIII) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Şubat 17, 2017, 11:50:31 ÖS]


FRANSA’DA BAŞKANLIK (VII) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Şubat 17, 2017, 02:43:04 ÖS]


FRANSA’DA BAŞKANLIK (VI) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Şubat 17, 2017, 01:14:00 ÖÖ]


FRANSA’DA BAŞKANLIK (V) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Şubat 16, 2017, 04:59:09 ÖS]


FRANSA’DA BAŞKANLIK (IV) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Şubat 16, 2017, 12:42:46 ÖÖ]


FRANSA’DA BAŞKANLIK (III) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Şubat 15, 2017, 01:41:35 ÖS]


Ynt: Söz Bakımından, Allah dan daha Doğru Kim Vardır? Gönderen: tolonbey
[Şubat 14, 2017, 08:27:26 ÖS]


Ynt: ABDULHAMİT SEVDASI (III) Gönderen: tolonbey
[Şubat 14, 2017, 08:09:46 ÖS]


FRANSA’DA BAŞKANLIK (II) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Şubat 14, 2017, 06:59:25 ÖS]


Ynt: FRANSA’DA BAŞKANLIK Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Şubat 14, 2017, 02:37:37 ÖS]


FRANSA’DA BAŞKANLIK Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Şubat 14, 2017, 06:49:12 ÖÖ]


BÜYÜTME POLİTİKALARI Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Şubat 09, 2017, 01:51:07 ÖÖ]


Ynt: Uzaysal Yönetim 2011 MD göktaşının dünya yakınından geçmesinin anımsattığı Gönderen: PLMPLM
[Şubat 08, 2017, 11:03:36 ÖS]


BOYKOT MU DEDİNİZ ? Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Şubat 08, 2017, 04:36:37 ÖS]


ROMANYA’DA NELER OLUYOR ? Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Şubat 07, 2017, 03:07:57 ÖÖ]


AVRASYACILIK NEDİR NE DEĞİLDİR (X) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Şubat 06, 2017, 02:43:22 ÖS]


AVRASYACILIK NEDİR NE DEĞİLDİR (IX) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Şubat 04, 2017, 03:37:54 ÖS]


AVRASYACILIK NEDİR NE DEĞİLDİR (VIII) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Şubat 02, 2017, 09:11:32 ÖS]


SIC SEMPER TYRANNIS Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Şubat 02, 2017, 02:16:28 ÖÖ]


TÜRKİYE-SURİYE İLİŞKİLERİ ÜZERİNE Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Şubat 01, 2017, 01:40:59 ÖÖ]


AVRASYACILIK NEDİR NE DEĞİLDİR (VII) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Ocak 30, 2017, 10:00:19 ÖS]


TÜRKİYE’YE BABALIK MI ? Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Ocak 30, 2017, 12:57:01 ÖÖ]


AVRASYACILIK NEDİR NE DEĞİLDİR (VI) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Ocak 26, 2017, 04:12:44 ÖÖ]


Ynt: Uzaysal Yönetim 2011 MD göktaşının dünya yakınından geçmesinin anımsattığı Gönderen: PLMPLM
[Ocak 26, 2017, 03:20:16 ÖÖ]


AVRASYACILIK NEDİR NE DEĞİLDİR ? (V) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Ocak 25, 2017, 05:53:17 ÖS]


Ynt: Amerikalik mashhur tarixchi olim Hasan Bulent Paksoy Gönderen: PLMPLM
[Ocak 25, 2017, 02:27:35 ÖÖ]


AVRASYACILIK NEDİR NE DEĞİLDİR ? (IV) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Ocak 24, 2017, 07:39:39 ÖS]


AVRASYACILIK NEDİR NE DEĞİLDİR ? (III) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Ocak 24, 2017, 01:22:30 ÖÖ]


AVRASYACILIK NEDİR NE DEĞİLDİR ? (II) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Ocak 23, 2017, 03:40:40 ÖS]


Ynt: Karlovy Vary sehri 98 yildir reklamini « Mustafa Kemal Ataturk »’le yapiyor. Gönderen: PLMPLM
[Ocak 22, 2017, 08:53:36 ÖS]


FELSEFENİN F’Sİ Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Ocak 22, 2017, 06:42:12 ÖS]


AVRASYACILIK NEDİR NE DEĞİLDİR? Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Ocak 21, 2017, 12:12:10 ÖÖ]


DİL ÜZERİNE NOTLAR (XI) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Ocak 20, 2017, 05:36:33 ÖÖ]


Ynt: Mustafa KemaL ATATÜRK, Kitap Arşivi. (indir) Gönderen: levo57
[Ocak 19, 2017, 05:44:08 ÖS]


DİL ÜZERİNE NOTLAR (X) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Ocak 18, 2017, 10:15:36 ÖS]


DİL ÜZERİNE NOTLAR (IX) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Ocak 17, 2017, 11:45:56 ÖS]


18 MADDELİK YENİ ANAYASA TASLAĞI Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Ocak 17, 2017, 04:06:59 ÖÖ]


DİL ÜZERİNE NOTLAR (VIII) Kültürel Antroploji ‘Evrimcilik’ düşüncesine karşı çık Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Ocak 14, 2017, 12:45:12 ÖÖ]


DİL ÜZERİNE NOTLAR (VII) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Ocak 12, 2017, 11:29:35 ÖS]


DİL ÜZERİNE NOTLAR (VI) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Ocak 12, 2017, 01:51:44 ÖÖ]


DİL ÜZERİNE NOTLAR (V) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Ocak 11, 2017, 12:14:25 ÖÖ]


Ynt: Uzaysal Yönetim 2011 MD göktaşının dünya yakınından geçmesinin anımsattığı Gönderen: PLMPLM
[Ocak 10, 2017, 06:05:33 ÖÖ]


DİL ÜZERİNE NOTLAR (IV) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Ocak 09, 2017, 11:17:27 ÖS]


DİL ÜZERİNE NOTLAR (III) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Ocak 08, 2017, 10:49:34 ÖS]


DİL ÜZERİNE NOTLAR (II) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Ocak 07, 2017, 12:19:03 ÖÖ]


DİL ÜZERİNE NOTLAR Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Ocak 06, 2017, 02:40:39 ÖÖ]


MİLLİYETÇİLİK VE MİLLETÇİLİK Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Ocak 05, 2017, 12:28:53 ÖS]


BAKIŞ/GÖRÜŞ/GÖRÜNÜŞ (XXVII) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Ocak 03, 2017, 01:58:11 ÖS]


BAKIŞ/GÖRÜŞ/GÖRÜNÜŞ (XXVI) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Ocak 02, 2017, 01:49:38 ÖS]


"Sokma akıl, dokuz adım gider" Gönderen: PLMPLM
[Ocak 02, 2017, 04:48:06 ÖÖ]


BAKIŞ/GÖRÜŞ/GÖRÜNÜŞ (XXV) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Ocak 01, 2017, 04:27:12 ÖS]


BAKIŞ/GÖRÜŞ/GÖRÜNÜŞ (XXIV) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Aralık 31, 2016, 02:41:29 ÖÖ]


BAKIŞ/GÖRÜŞ/GÖRÜNÜŞ (XXIII) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Aralık 30, 2016, 01:24:31 ÖS]


BAKIŞ-GÖRÜŞ-GÖRÜNÜŞ (XXII) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Aralık 28, 2016, 09:33:32 ÖS]


BAKIŞ-GÖRÜŞ-GÖRÜNÜŞ (XXI) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Aralık 28, 2016, 03:00:50 ÖÖ]


BAKIŞ-GÖRÜŞ-GÖRÜNÜŞ (XX) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Aralık 27, 2016, 01:35:17 ÖÖ]


BAKIŞ-GÖRÜŞ-GÖRÜNÜŞ (XIX) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Aralık 26, 2016, 02:20:36 ÖÖ]


BAKIŞ-GÖRÜŞ-GÖRÜNÜŞ (XVIII) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Aralık 25, 2016, 02:47:09 ÖÖ]


BAKIŞ-GÖRÜŞ-GÖRÜNÜŞ (XVII) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Aralık 24, 2016, 12:33:18 ÖÖ]